Wyszukiwarka:

Lista wiadomości
Zarządzenie Wewnętrzne Nr 18/2012 Starosty Średzkiego z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia wewnętrznego nr 17/2006 Starosty Średzkiego z dnia 24 sierpnia 2006 r. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 17/2012 Starosty Średzkiego z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 16/2012 Starosty Średzkiego z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie powołania stałej Komisji Inwentaryzacyjnej oraz wprowadzenia Instrukcji określającej zasady przeprowadzania inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 15/2012 Starosty Średzkiego z dnia 24 września 2012 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 14/2012 Starosty Średzkiego z dnia 13 września 2012 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia brakowania dokumentacji niearchiwalnej. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 13/2012 Starosty Średzkiego z dnia 6 września 2012 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. Zarządzenie Wewnętrzne nr 12/2012 Starosty Średzkiego z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 11/2012 Starosty Średzkiego z dnia 30 lipca 2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Wewnętrznego Nr 1/2011 z dnia 3 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 10/2012 Starosty Średzkiego z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 9/2012 Starosty Średzkiego z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 8/2012 Starosty Średzkiego z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Wewnętrznego Nr 1/2012 Starosty Średzkiego z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie instrukcji sporządzania i obiegu dokumentów księgowych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 7/2012 Starosty Średzkiego z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 6/2012 Starosty Średzkiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 5/2012 Starosty Średzkiego z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Wewnętrznego Nr 1/2012 w sprawie instrukcji sporządzania i obiegu dokumentów księgowych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 4/2012 Starosty Średzkiego z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia zasad udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 3/2012 Starosty Średzkiego z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie powołania komisji mającej na celu dokonanie oceny dokumentacji niearchiwalnej dotyczącej spraw obronnych i obrony cywilnej, przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 2/2012 Starosty Średzkiego z dnia 9 stycznia 2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Wewnętrznego Nr 1/2011 z dnia 3 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości Zarządzenie Wewnętrzne Nr 1/2012 Starosty Średzkiego z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie instrukcji sporządzania i obiegu dokumentów księgowych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.