Wyszukiwarka:

Lista wiadomości
Zarządzenie Wewnętrzne nr 14/2011 Starosty Średzkiego z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Wewnętrznego Nr 5/2009 Starosty Średzkiego z dnia 6 lutego 2009 r. Zarządzenie Wewnętrzne nr 13/2011 Starosty Średzkiego z dnia 03 października 2011 r. w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 12/2011 Starosty Średzkiego z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 11/2011 Starosty Średzkiego z dnia 2 maja 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Wewnętrznego Nr 11/2007 Starosty Średzkiego z dnia 05 września 2007r. w sprawie instrukcji sporządzania i obiegu dokumentów księgowych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 10/2011 Starosty Średzkiego z dnia 02 maja 2011 r. w sprawie zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 9/2011 Starosty Średzkiego z dnia 02 maja 2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia wewnętrznego Nr 5/2010 Starosty Średzkiego z dnia 16 czerwca 2010r. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 8/2011 Starosty Średzkiego z dnia 08 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Wewnętrznego Nr 13/2010 Starosty Średzkiego z dnia 09 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości dla projektu „Budowa lądowiska dla helikopterów oraz doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZOZ w Środzie Wielkopolskiej w aparaturę medyczną". Zarządzenie Wewnętrzne Nr 7/2011 Starosty Średzkiego z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie : zmian w regulaminie gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. Zarządzenie Wewnętrzne nr 6/2011 Starosty Średzkiego z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Zawodowych oraz Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej", współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 5/2011 Starosty Średzkiego z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. Zarządzenie Wewnętrzne nr 4/2011 Starosty Średzkiego z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie zapobiegania i przeciwdziałania zjawiskom dyskryminacji i mobbingowi w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 3 /2011 Starosty Średzkiego z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie wykonywania czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 2/2011 Starosty Średzkiego z dnia 03 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Wewnętrznego Nr 12/2010 Starosty Średzkiego z dnia 09 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości dla projektu "Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Zawodowych i Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej". Zarządzenie Wewnętrzne Nr 1/2011 Starosty Średzkiego z dnia 3 stycznia 2011 roku w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości