Wyszukiwarka:

Lista wiadomości
Zarządzenie Wewnętrzne Nr 11/2010 Starosty Średzkiego z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. Zarządzenie Wewnętrzne nr 10/2010 Starosty Średzkiego z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 9/2010 Starosty Średzkiego z dnia 25 października 2010 roku w sprawie zmian w regulaminie gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 8/10 Starosty Średzkiego z dnia 15 września 2010 roku w sprawie zmiany zarządzenia wewnętrznego Nr 5/08 Starosty Średzkiego w sprawie utworzenia w stałej gotowości obronnej państwa stałego dyżuru w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 7/2010 Starosty Średzkiego z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. Zarządzenie Wewnętrzne nr 6/2010 Starosty Średzkiego z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu „Zakup i adaptacja obiektu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. w celu wzmocnienia infrastruktury społecznej w powiecie średzkim", współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 5/2010 Starosty Średzkiego z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie zasad kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. Zarządzenie Wewnętrzne nr 4/2010 Starosty Średzkiego z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie organizacji Stanowiska Kierowania Starosty Średzkiego, na okres pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także na okres wojny. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 3/2010 Starosty Średzkiego z dnia 12 kwietnia 2010 r. w sprawie uchylenia zarządzenia wewnętrznego Nr 1/2000 Starosty Średzkiego z dnia 21 stycznia 2000 r. w sprawie wprowadzenia zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. Zarządzenie Wewnętrzne nr 2/2010 Starosty Średzkiego z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie ustalenia dnia 4 czerwca 2010 r. i dnia 24 grudnia 2010 r. dniami wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. Zarządzenie Wewnętrzne nr 1/2010 Starosty Średzkiego z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.