Wyszukiwarka:

Lista wiadomości
Zarządzenie Wewnętrzne Nr 18/2009 Starosty Średzkiego z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 17/2009 Starosty Średzkiego z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji pierwszej pomocy w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 16/2009 Starosty Średzkiego z dnia 26 października 2009 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. Zarządzenie Wewnętrzne NR 15 / 09 Starosty Średzkiego z dnia 8 października 2009 r. w sprawie utworzenia punktu kontaktowego Host Nation Suport (HNS). Zarządzenie Wewnętrzne Nr 14/2009 Starosty Średzkiego z dnia 7 października 2009 r. w sprawie: wprowadzenia polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 13/2009 Starosty Średzkiego z dnia 28 września 2009 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 12/2009 Starosty Średzkiego z dnia 11 września 2009 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 11/2009 Starosty Średzkiego z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie rozbudowania jednolitego rzeczowego wykazu akt dla organów powiatu. Zarządzenie Wewnętrzne nr 10/2009 Starosty Średzkiego z dnia 3 lipca 2009 r. w sprawie ustalenia dnia 14 sierpnia 2009 r. i dnia 24 grudnia 2009 r. dniami wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. Zarządzenie Wewnętrzne nr 9/2009 Starosty Średzkiego z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania okresowych ocen pracowników na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiska urzędniczych. Zarządzenie Wewnętrzne nr 8/2009 Starosty Średzkiego z dnia 8 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 7/2009 Starosty Średzkiego z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego służbę w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 6/2009 Starosty Średzkiego z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie ustalenia składu komisji do wydzielenia i zakwalifikowania dokumentacji niearchiwalnej do zniszczenia, względnie ustalenia innego okresu jej przechowywania oraz do sporządzenia protokołu oceny dokumentacji niearchiwalnej, której czasokres przechowywania upłynął i spisu tej dokumentacji w dwóch egzemplarzach. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 5/2009 Starosty Średzkiego z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia i wprowadzenia procedury przeprowadzania naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. i na stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Średzkiego. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 4/2009 Starosty Średzkiego z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie ewidencji wydatków strukturalnych ponoszonych przez Starostwo Powiatowe Środzie Wlkp. oraz sporządzania sprawozdania Rb - WS. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 3/2009 Starosty Średzkiego z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 2/2009 Starosty Średzkiego z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp