Wyszukiwarka:

Lista wiadomości
Zarządzenie Wewnętrzne Nr 7/2008 Starosty Średzkiego z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie określenia stanowisk w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.,których zajmowanie może łączyć się z dostępem do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 8/2008 Starosty Średzkiego z dnia 30 lipca 2008 r. w sprawie zmiany instrukcji dotyczącej gospodarki kasowej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 6/08 Starosty Średzkiego z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie określenia wykazu informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową występujących w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 5/2008 Starosty Średzkiego z dnia 2 czerwca 2008 r. w sprawie utworzenia w stanie stałej gotowości obronnej państwa stałego dyżuru w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 4/2008 Starosty Średzkiego z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany zarządzenia wewnętrznego nr 8/2003 Starosty Średzkiego z dnia 22 maja 2003 roku (dot. komisji socjalnej). Zarządzenie Wewnętrzne Nr 3/2008 Starosty Średzkiego z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. Zarządzenie Wewnętrzne nr 2/2008 Starosty Średzkiego z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2008 r. i dnia 24 grudnia 2008 r. dniami wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 1/2008 Starosty Średzkiego z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.