Wyszukiwarka:

2007 rok

Zarządzenie Wewnętrzne Nr 8/2007 Starosty Średzkiego z dnia 25 czerwca 2007 roku
 
Zarządzenie Wewnętrzne Nr 8/2007
Starosty Średzkiego
z dnia 25 czerwca 2007 r.
 
 
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
 
W związku z rozwiązaniem z dniem 30 czerwca 2007 r. umowy o pracę z pracownikiem ponoszącym wspólną odpowiedzialność materialną, na podstawie § 19 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 października 1974 w sprawie wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie (t.j. Dz.U. z 1996 r. Nr 143 poz. 663) oraz Zarządzenia Nr 14/99 Starosty Średzkiego z dnia 25 października 1999 r. w sprawie powołania stałej Komisji Inwentaryzacyjnej oraz wprowadzenia Instrukcji określającej  zasady przeprowadzania inwentaryzacji wraz ze zmianami, zarządzam:
 
            § 1. Przeprowadzenie w dniu 29 czerwca 2007  roku inwentaryzacji - spisu z natury -tablic rejestracyjnych, druków i znaków legalizacyjnych w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
 
§ 2. Do przeprowadzenia spisu z natury, o którym mowa w § 1 powołuję zespół spisowy w składzie:
- Anna Ambroży            - Przewodnicząca
- Renata Markiewicz
- Barbara Kaźmierczak
 
§ 3. Za  terminowe  i  prawidłowe  przeprowadzenie  inwentaryzacji  czynię odpowiedzialną Przewodniczącą Komisji Inwentaryzacyjnej.
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
STAROSTA
/-/ Piotr Piekarski
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: A.Ambroży
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Ambroży (09/08/2007 08:20:55)
  • publikację informacji: Anna Ambroży (09/08/2007 08:21:14)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Ambroży (09/08/2007 08:20:55)
Lista wiadomości