Wyszukiwarka:

2007 rok

Lista wiadomości
Zarządzenie Wewnętrzne Nr 18/2007 Starosty Średzkiego z dnia 6 grudnia 2007 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 10/2007 Starosty Średzkiego z dnia 5 września 2007 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 5/99 Starosty Średzkiego w Środzie Wlkp. z dnia 3 marca 1999 r. dot. zakładowego regulaminu określającego zasady gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 9/2007 Starosty Średzkiego z dnia 10 sierpnia 2007 roku w sprawie wprowadzenia zasad udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 8/2007 Starosty Średzkiego z dnia 25 czerwca 2007 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 7/2007 Starosty Średzkiego z dnia 6 czerwca 2007 roku w sprawie powołania Zespołu prowadzącego audyt wewnętrzny rozwiązań przyjętych w ramach akcji "Przejrzysta Polska". Zarządzenie Wewnętrzne Nr 6/2007 Starosty Średzkiego z dnia 23 maja 2007 roku w sprawie: przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektów w ramach Priorytetu II, działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 5/2007 Starosty Średzkiego z dnia 11 maja 2007 roku w sprawie zmian w regulaminie gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 4/2007 Starosty Średzkiego z dnia 3 kwietnia 2007 roku dotyczące wprowadzenia Instrukcji w sprawie zarządzania oprogramowaniem w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 3/2007 Starosty Średzkiego z dnia 14 lutego 2007 roku w sprawie : zmian w regulaminie gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 2/2007 Starosty Średzkiego z dnia 10 stycznia 2007 roku w sprawie: rozbudowania jednolitego rzeczowego wykazu akt dla organów powiatu Zarządzenie Wewnętrzne Nr 1/2007 Starosty Średzkiego z dnia 9 stycznia 2007 roku w sprawie zmiany instrukcji dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. wprowadzonej Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 4/2002 Starosty Średzkiego z dnia 8 maja 2002 r.