Wyszukiwarka:

2006 rok

Zarządzenie Wewnętrzne Nr 14/2006 Starosty Średzkiego z dnia 29 czerwca 2006 r.
 
ZARZĄDZENIE  WEWNĘTRZNE  Nr 14/2006
Starosty Średzkiego
z dnia 29 czerwca 2006 r.
 
w sprawie: corocznego przeglądu i monitoringu Kodeksu etyki pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. przez pracowników Starostwa oraz społeczność lokalną.
 
            W celu spowodowania, by Kodeks etyki pracowników samorządowych Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp., zwany dalej Kodeksem etyki, był dokumentem znanym, a zasady w nim zawarte w pełni przestrzegane przez urzędników samorządowych, zarządzam co następuje:
 
            § 1. Wdrażam procedurę corocznego przeglądu i stałego monitoringu Kodeksu etyki przez pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp., zwanego dalej Starostwem, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
            § 2. Ustalam zasady corocznego społecznego przeglądu Kodeksu etyki i jego stosowania w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp., stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
 
            § 3.1. Zobowiązuję wszystkich pracowników do uczestnictwa, w lipcu i sierpniu br., w badaniu dotychczasowego funkcjonowania Kodeksu etyki poprzez:
1)    udział w spotkaniach dyskusyjno - szkoleniowych, zorganizowanych przez Sekretarza Powiatu, mających na celu analizę zapisów Kodeksu pod kątem ich właściwości, szczegółowości oraz ich przestrzegania  przez pracowników,
2)    wypełnienie ankiety dotyczącej monitoringu Kodeksu etyki prowadzonego przez urzędników, stanowiącej załącznik do załącznika nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
         2. Pracownik, wyznaczony przez Sekretarza Powiatu, sporządza raport zawierający wnioski zgłoszone przez pracowników na spotkaniach , o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i wynikające  z wypełnionych ankiet, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2.
 
§ 4.1. Zobowiązuję Sekretarza Powiatu do zorganizowania i przeprowadzenia, do 15 sierpnia br., pilotażowego przeglądu Kodeksu etyki przez społeczność lokalną, poprzez:
1)    skierowanie do mieszkańców powiatu Ankiety, stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia,
2)    zaproszenie mieszkańców powiatu do udziału w sondzie internetowej w celu zbadania czy społeczność lokalna wie, że od 2004 roku ustanowiony jest w tutejszym Starostwie Kodeks etyki.
 
     2. Wyniki przeglądu społecznego Kodeksu etyki, opisanego w ust. 1, należy podać do publicznej wiadomości   poprzez ich umieszczenie na stronie internetowej Starostwa i opublikowanie w prasie lokalnej.
 
§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu.
 
            § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
STAROSTA
/-/ mgr inż. Paweł Łukaszewski
 
 
Załączniki (pliki pdf):
Załącznik do załącznika Nr 1 - Ankieta dotycząca monitoringu Kodeksu etyki pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. prowadzonego przez urzędników
Załącznik Nr 1 do załącznika Nr 2 - Ankieta badająca zadowolenie klienta z jakości świadczonych usług w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
Załącznik Nr 2 do załącznika Nr 2 - Ankieta badająca opinię klientów na temat jakości usług udzielania informacji w Punkcie Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Maria Bochyńska
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Ambroży (17/07/2006 15:59:12)
  • publikację informacji: Anna Ambroży (17/07/2006 15:59:24)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Ambroży (17/07/2006 15:59:12)
Lista wiadomości