Wyszukiwarka:

2006 rok

Lista wiadomości
Zarządzenie Wewnętrzne Nr 19/2006 Starosty Średzkiego z dnia 25 października 2006 r. w sprawie ustalenia dnia 2 listopada 2006 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 18/2006 Starosty Średzkiego z dnia 20 października 2006 r. w sprawie uchylenia zarządzenia wewnętrznego nr 26/2005 Starosty Średzkiego z dnia 20 grudnia 2005 r. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 17/2006 Starosty Średzkiego z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie przechowywania dokumentacji związanej z realizacja projektu "Przebudowa bloku operacyjnego, sterylizatorni, stacji mycia łóżek i windy w SP ZOZ w Środzie Wlkp." Zarządzenie Wewnętrzne Nr 16/2006 Starosty Średzkiego z dnia 7 sierpnia 2006 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 5/99 Starosty Średzkiego w Środzie Wlkp. z dnia 3 marca 1999 roku. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 15/2006 Starosty Średzkiego z dnia 29 czerwca 2006 r. dot. monitorowania istniejącego katalogu opisu usług świadczonych przez Starostwo. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 14/2006 Starosty Średzkiego z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie corocznego przeglądu i monitoringu Kodeksu etyki pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. przez pracowników Starostwa oraz społeczność lokalną. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 13/2006 Starosty Średzkiego z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika wyborczego w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 12/06 Starosty Średzkiego z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Wewnętrznego nr 7/05 Starosty Średzkiego dotyczącego organizacji stałego dyżuru w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. na okres zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 11/2006 Starosty Średzkiego z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw realizacji wybranych zadań w ramach kontynuacji programu "Przejrzysta Polska". Zarządzenie Wewnętrzne Nr 10/2006 Starosty Średzkiego z dnia 10 maja 2006 r. w sprawie zmian w regulaminie gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 9/2006 Starosty Średzkiego z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji nieaktualnych tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 8/2006 Starosty Średzkiego z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Starosty do spraw rolnictwa w powiecie średzkim. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 7/2006 Starosty Średzkiego z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2006 roku dla pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 6/2006 Starosty Średzkiego z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie rozbudowania jednolitego rzeczowego wykazu akt dla organów powiatu. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 2/2006 Starosty Średzkiego z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie powołania Specjalisty do spraw ekoenergetyki w powiecie średzkim. Zarządzenie Wewnętrzne Nr 1/2006 Starosty Średzkiego z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie ustalenia składu komisji do wydzielenia i zakwalifikowania dokumentacji niearchiwalnej do zniszczenia.