Wyszukiwarka:

Lista wiadomości
Zarządzenie Nr 25/2019 Starosty Średzkiego z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu planowanych dyżurów w Punktach przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu średzkiego w 2020 roku. Zarządzenie nr 24/2019 Starosty Średzkiego z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia w życie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego opracowanej dla budynku położonego przy ul. Żwirki i Wigury 3 w Środzie Wielkopolskiej Zarządzenie Nr 23/2019 Starosty Średzkiego z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie zamiany z Powiatem Średzkim nieruchomości oznaczonych jako działki nr: 1899/1, 1899/2, 1900/1, 1900/2, 1902/3, 1902/4 położone w Środzie Wielkopolskiej (udział w wysokości 12/100), działka nr 3967 położona w Środzie Wielkopolskiej oraz działka nr 136/1 położona w Garbach. Zarządzenie Nr 22/2019 Starosty Średzkiego z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie zmiany składu osobowego Powiatowej Rady Rynku Pracy w Środzie Wielkopolskiej Zarządzenie Nr 21/2019 Starosty Średzkiego z dnia 8 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji Zdrowotnych w celu rozpatrzenia i zaopiniowania wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Średzki w roku 2019. Zarządzenie Nr 20/2019 Starosty Średzkiego z dnia 1 października 2019 r. w sprawie utworzenia Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Średzkim Zarządzenie Nr 19/2019 Starosty Średzkiego z dnia 24 września 2019 r. w sprawie przyznania Nagród Powiatu Średzkiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Zarządzenie nr 18/2019 Starosty Średzkiego z dnia 11 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia w życie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego opracowanej dla budynku położonego przy ul. Żwirki i Wigury 1 w Środzie Wielkopolski Zarządzenie Nr 17/2019 Starosty Średzkiego z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany składu osobowego Powiatowej Rady Rynku Pracy w Środzie Wielkopolskiej powołanej Zarządzeniem Nr 7/2019Starosty Średzkiego z dnia 28 lutego 2019 roku Zarządzenie Nr 16/2019 Starosty Średzkiego z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie przyznania nagród za osiągnięcia sportowe dla trenerów. Zarządzenie Nr 15/2019 Starosty Średzkiego z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie przyznania stypendiów za osiągnięcia sportowe. Zarządzenie Nr 14/2019 Starosty Średzkiego z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie przyznania nagród za osiągnięcia sportowe dla zawodników. Zarządzenie Nr 13/2019 Starosty Średzkiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie przyznania nagród za osiągnięcia sportowe dla trenerów. Zarządzenie Nr 12/2019 Starosty Średzkiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyznania nagród za osiągnięcia sportowe dla zawodników. Zarządzenie Nr 11/2019 Starosty Średzkiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyznania nagród za osiągnięcia sportowe dla trenerów. Zarządzenie Nr 10/2019 Starosty Średzkiego z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie zasad udziału szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Średzkiego w projekcie Sejmiku Województwa Wielkopolskiego pn. Sejmik Młodzieży Województwa Wielkopolskiego z tematem wiodącym: „15-lecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej okiem wielkopolskiej młodzieży". Zarządzenie Nr 9/2019 Starosty Średzkiego z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie ustalenia Instrukcji do sporządzenia informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego obowiązującej w jednostkach organizacyjnych Zarządzenie Nr 8/2019 Starosty Średzkiego z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Publicznej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Szlachcinie w 2019 roku Zarządzenie Nr 7/2019 Starosty Średzkiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Środzie Wielkopolskiej. Zarządzenie Nr 6/2019 Starosty Średzkiego z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Środzie Wielkopolskiej Zarządzenie Nr 5/2019 Starosty Średzkiego z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zmiany składu osobowego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Środzie Wielkopolskiej. Zarządzenie Nr 4/2019 Starosty Średzkiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie odwołania darowizny działki nr 136/1 położnej w miejscowości Garby, gmina Krzykosy, dokonanej na rzecz Gminy Krzykosy. Zarządzenie Nr 3/2019 Starosty Średzkiego z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie przyznania stypendiów za osiągnięcia sportowe. Zarządzenie Nr 2/2019 Starosty Średzkiego z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie przyznania nagród za osiągnięcia sportowe dla zawodników. Zarządzenie Nr 1/2019 Starosty Średzkiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie oddania w dzierżawę na cele rolnicze, na czas nieokreślony, w drodze bezprzetargowej nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonej jako działki nr: 3791 oraz 3792