Wyszukiwarka:

Zarządzenie Nr 3/2018 Starosty Średzkiego z dnia 1 marca 2018 r.

Zarządzenie Nr 3/2018

Starosty Średzkiego

z dnia 1 marca 2018 r.


w sprawie przyznania nagród sportowych  

Na podstawie Regulaminu przyznawania nagród sportowych i wyróżnień dla zawodników stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLVIII/334/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 czerwca 2017 roku  w sprawie nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe, trenerów oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania oraz na podstawie Uchwały nr LIII/382/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 października 2017 roku zmieniającej uchwałę w sprawie nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe, trenerów oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania, zarządzam, co następuje:  

§ 1.
Przyznaję nagrodę dla zawodnika Wojciecha Maroka w kwocie 2 000 zł brutto za zdobycie srebrnego medalu w pchnięciu kulą na PZLA Halowych Mistrzostwach Polski U18   i U20  (Toruń, luty 2018).  

§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych.  

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                                                


Starosta
/-/ Marcin Bednarz


Uzasadnienie 
do Zarządzenia Nr 3/2018 
Starosty Średzkiego
z dnia 1 marca 2018 r.    

w sprawie przyznania nagrody sportowej
   

Zgodnie zasadami Regulaminu przyznawania nagród sportowych i wyróżnień stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLVIII/334/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 czerwca 2017 roku  w sprawie nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe, trenerów oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania oraz na podstawie Uchwały nr LIII/382/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 października 2017 roku zmieniającej uchwałę w sprawie nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe, trenerów oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania, zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie, mogą być przyznane nagrody i wyróżnienia ze środków budżetu Powiatu Średzkiego. Nagrody przyznaje Starosta Średzki z własnej inicjatywy lub na wniosek. Wnioski o przyznanie nagrody przez ich przyznaniem muszą zostać zaopiniowane przez Zarząd Powiatu Średzkiego.   W dniu 28 lutego 2018 r. wniosek o przyznanie nagrody dla zawodnika Wojciecha Maroka uzyskał pozytywną opinię Zarządu Powiatu Średzkiego.   Wobec powyższego podjęcie Zarządzenia jest w pełni uzasadnione.


Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Marcin Bednarz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (05/03/2018 12:49:03)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (05/03/2018 12:49:03)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (05/03/2018 12:49:03)
Lista wiadomości