Wyszukiwarka:

Lista wiadomości
Zarządzenie Nr 38/2018 Starosty Średzkiego z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie przyznania nagród za osiągnięcia sportowe dla zawodników Zarządzenie nr 37/2018 Starosty Średzkiego z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Zarządzenie Nr 36/2018 Starosty Średzkiego z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie przyznania stypendiów za osiągnięcia sportowe. Zarządzenie Nr 35/2018 Starosty Średzkiego z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie przyznania nagród za osiągnięcia sportowe dla trenerów Zarządzenie Nr 34/2018 Starosty Średzkiego z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie przyznania nagród za osiągnięcia sportowe dla zawodników. Zarządzenie nr 33/2018 Starosty Średzkiego z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie wskazania etatowego członka Zarządu Powiatu Średzkiego. Zarządzenie Nr 32/2018 Starosty Średzkiego z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie przyznania stypendiów za osiągnięcia sportowe. Zarządzenie Nr 31/2018 Starosty Średzkiego z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie przyznania nagród za osiągnięcia sportowe dla trenerów Zarządzenie Nr 30/2018 Starosty Średzkiego z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie przyznania nagród za osiągnięcia sportowe dla zawodników Zarządzenie Nr 29/2018 Starosty Średzkiego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych. Zarządzenie Nr 28/2018 Starosty Średzkiego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie przyznania nagród sportowych Zarządzenie Nr 27/2018 Starosty Średzkiego z dnia 26 października 2018 r. w sprawie zmiany składu osobowego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Środzie Wielkopolskiej Zarządzenie Nr 26/2018 Starosty Średzkiego z dnia 5 października 2018 r. w sprawie powołania Komisji Zdrowotnych w celu rozpatrzenia i zaopiniowania wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Średzki w roku 2018. Zarządzenie Nr 25/2018 Starosty Średzkiego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie przyznania Nagród Powiatu Średzkiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Zarządzenie Nr 24/2018 Starosty Średzkiego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych. Zarządzenie Nr 23/2018 Starosty Średzkiego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie przyznania nagrody sportowej Zarządzenie Nr 22/2018 Starosty Średzkiego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie przyznania nagród sportowych Zarządzenie Nr 21/2018 Starosty Średzkiego z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie przyznania nagród sportowych Zarządzenie Nr 20/2018 Starosty Średzkiego z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie przyznania nagród sportowych Zarządzenie Nr 19/2018 Starosty Średzkiego z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia rejonowego szkolenia - ćwiczenia obronnego. Zarządzenie nr 18/2018 Starosty Średzkiego z dnia 13 sierpnia 2018 r. uchylające zarządzenie w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego powiatu średzkiego. Zarządzenie Nr 17/2018 Starosty Średzkiego z dnia 1 sierpnia 2018 roku w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej stanowiącego własność Skarbu Państwa udziału wynoszącego 36/864 w zabudowanej nieruchomości, położonej w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonej jako działki nr: 2863 oraz 2864 Zarządzenie Nr 16/2018 Starosty Średzkiego z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych. Zarządzenie Nr 15/2018 Starosty Średzkiego z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie przyznania nagród sportowych Zarządzenie Nr 14/2018 Starosty Średzkiego z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie przyznania nagród sportowych. Zarządzenie Nr 13/2018 Starosty Średzkiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Środzie Wielkopolskiej Zarządzenie Nr 12/2018 Starosty Średzkiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany składu osobowego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Środzie Wielkopolskiej Zarządzenie Nr 11/2018 Starosty Średzkiego z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Środzie Wielkopolskiej. Zarządzenie Nr 10/2018 Starosty Średzkiego z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie przyznania nagród sportowych Zarządzenie nr 9/2018 Starosty Średzkiego z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Środzie Wielkopolskiej Zarządzenie Nr 8/2018 Starosty Średzkiego z dnia 26 marca 2018 rok w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Publicznej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Szlachcinie w 2018 roku Zarządzenie Nr 7/2018 Starosty Średzkiego z dnia 26 marca 2018 r. zmieniające zarządzenie zasad udziału szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Średzkiego w projekcie Sejmiku Województwa Wielkopolskiego pn. Sejmik Młodzieży Województwa Wielkopolskiego z tematem wiodącym: „Młodzi Wielkopolanie o patriotyzmie w XXI wieku". Zarządzenie Nr 6/2018 Starosty Średzkiego z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie zmiany składu osobowego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Środzie Wielkopolskiej Zarządzenie Nr 5/2018 Starosty Średzkiego z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych. Zarządzenie Nr 4/2018 Starosty Średzkiego z dnia 01 marca 2018 r., w sprawie zasad udziału szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Średzkiego w projekcie Sejmiku Województwa Wielkopolskiego pn. Sejmik Młodzieży Województwa Wielkopolskiego z tematem wiodącym: „Młodzi Wielkopolanie o patriotyzmie w XXI wieku" Zarządzenie Nr 3/2018 Starosty Średzkiego z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie przyznania nagród sportowych Zarządzenie Nr 2/2018 Starosty Średzkiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie przyznania nagród sportowych Zarządzenie Nr 1/2018 Starosty Średzkiego z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie przyznania nagród sportowych