Wyszukiwarka:

Lista wiadomości
Zarządzenie Nr 25/2017 Starosty Średzkiego z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany składu osobowego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Środzie Wielkopolskiej Zarządzenie Nr 24/2017 Starosty Średzkiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych. Zarządzenie Nr 23/2017 Starosty Średzkiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyznania nagród sportowych Zarządzenie Nr 22/2017 Starosty Średzkiego z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie przyznania nagród sportowych Zarządzenie Nr 21/2017 Starosty Średzkiego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 16/2016 Starosty Średzkiego z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia sposobu wykonywania kontroli w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej, jednostkach organizacyjnych Powiatu Średzkiego oraz w powiatowych inspekcjach i strażach. Zarządzenie Nr 20/2017 Starosty Średzkiego z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej Sulęcinku, gmina Krzykosy, oznaczonej jako działka nr 373/5 Zarządzenie Nr 19/2017 Starosty Średzkiego z dnia 6 października 2017 r. w sprawie zmiany składu osobowego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Środzie Wielkopolskiej Zarządzenie Nr 18/2017 Starosty Średzkiego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie przyznania nagród Zarządzenie Nr 17/2017 Starosty Średzkiego z dnia 22 września 2017 r. w sprawie powołania Komisji Zdrowotnych w celu rozpatrzenia i zaopiniowania wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Średzki w roku 2017. Zarządzenie Nr 16/2017 Starosty Średzkiego z dnia 18 września 2017 r. w sprawie przyznania Nagród Powiatu Średzkiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Zarządzenie Nr 15/2017 Starosty Średzkiego z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie przyznania nagrody Zarządzenie Nr 14/2017 Starosty Średzkiego z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych. Zarządzenie Nr 13/2017 Starosty Średzkiego z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie przyznania stypendium sportowego. Zarządzenie Nr 12/2017 Starosty Średzkiego z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie przyznania nagrody Zarządzenie Nr 11/2017 Starosty Średzkiego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie przyznania stypendium sportowego. Zarządzenie Nr 10/2017 Starosty Średzkiego z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przyznania nagrody Zarządzenie Nr 9/2017 Starosty Średzkiego z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie przyznania nagrody Zarządzenie Nr 8/2017 Starosty Średzkiego z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przyznania stypendium sportowego. Zarządzenie Nr 7/2017 Starosty Średzkiego z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Publicznej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Szlachcinie w 2017 roku Zarządzenie Nr 6/2017 Starosty Średzkiego z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie zasad udziału uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, uczniów i wychowanków specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, świetlic terapeutycznych oraz oddziałów integracyjnych Powiatu Średzkiego w XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży 2017, organizowanego przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej pod hasłem: „25 lat PSP - Profesjonalni, Sprawni, Pomocni". Zarządzenie nr 5/2017 Starosty Średzkiego z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie: dokonania darowizny na rzecz Powiatu Średzkiego prawa własności nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 501/53 Zarządzenie Nr 4/2017 Starosty Średzkiego z dnia 01 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie zasad udziału szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Średzkiego w projekcie Sejmiku Województwa Wielkopolskiego pn. Sejmik Młodzieży Województwa Wielkopolskiego z tematem wiodącym: „Marzenia młodzieży o Wielkopolsce 2020+" Zarządzenie nr 3/2017 Starosty Średzkiego z dnia 17 lutego 2017 r w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Zarządzenie Nr 2/2017 Starosty Średzkiego z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie zasad udziału szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Średzkiego w projekcie Sejmiku Województwa Wielkopolskiego pn. Sejmik Młodzieży Województwa Wielkopolskiego z tematem wiodącym: „Marzenia młodzieży o Wielkopolsce 2020+" Zarządzenie Nr 1/2017 Starosty Średzkiego z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany składu osobowego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Środzie Wielkopolskiej