Wyszukiwarka:

Zarządzenie Nr 13/2016 Starosty Średzkiego z dnia 17 maja 2016 r.

Zarządzenie Nr 13/2016

Starosty Średzkiego
z dnia 17 maja 2016 roku
 

w sprawie dokonania na rzecz Powiatu Średzkiego darowizny nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Harcerskiej.
 
 
Na podstawie art. 11 art. 13 ust. 2 i 2a, art. 23 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 roku poz. 1774 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 223/16 z dnia 4 maja 2016 roku w sprawie darowizny stanowiącej własność Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Środzie Wlkp. przy ul. Harcerskiej 20,
 
zarządzam co następuje:
 
§ 1. Postanawiam dokonać darowizny na rzecz Powiatu Średzkiego nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Harcerskiej, oznaczonej jako działka nr 2542/1 o powierzchni 0,1532 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1D/00014243/8.
 
§ 2. Dokonanie darowizny następuje na cele publiczne - realizację zadań własnych powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.
 
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej.
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


Starosta
/-/ Marcin Bednarz


Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Marcin Bednarz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (17/05/2016 14:12:57)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (17/05/2016 14:13:12)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (17/05/2016 14:14:34)
Lista wiadomości