Wyszukiwarka:

Zarządzenie Nr 6/2016 Starosty Średzkiego z dnia 29 marca 2016 r.

Zarządzenie Nr 6/2016

Starosty Średzkiego
z dnia 29 marca 2016 roku
 

w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacji Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Ks. Kegla 1a
 

Na podstawie art. 34a ust. 2 pkt 3 w związku z art. 5c pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 ze zm.) zarządzam co następuje:
 
§ 1. Zatwierdzam aneks nr 4 do  arkusza organizacji Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Ks. Kegla 1a, z liczbą oddziałów, wymiarem etatów pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi, podanych w zestawieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 
Starosta
/-/ Marcin Bednarz

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Marcin Bednarz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (04/04/2016 12:32:58)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (04/04/2016 12:33:25)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (04/04/2016 12:32:58)
Lista wiadomości