Wyszukiwarka:

Zarządzenie Nr 3/2016 Starosty Średzkiego z dnia 1 lutego 2016 r.

Zarządzenie Nr 3/2016

Starosty Średzkiego
z dnia 1 lutego 2016 roku
 
w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Żwirki i Wigury 3
 
Na podstawie art. 34a ust. 2 pkt 3 w związku z art. 5c pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.) rozporządzenia MEN z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz. U. nr 223 poz. 1869 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Zatwierdzam aneks nr 2 do arkusza organizacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Żwirki i Wigury 3, z wymiarem etatów pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi, podanych w zestawieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 

Starosta
/-/ Marcin Bednarz
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Marcin Bednarz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (09/02/2016 10:35:15)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (09/02/2016 10:35:30)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (09/02/2016 10:35:15)
Lista wiadomości