Wyszukiwarka:

Lista wiadomości
Zarządzenie Nr 18/2016 Starosty Średzkiego z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 11/2011 Starosty Średzkiego z dnia 6 maja 2011 r. Zarządzenie Nr 17/2016 Starosty Średzkiego z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Powiatu Średzkiego Zarządzenie Nr 16/2016 Starosty Średzkiego z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie określenia sposobu wykonywania kontroli w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej, jednostkach organizacyjnych Powiatu Średzkiego oraz w powiatowych inspekcjach i strażach. Zarządzenie Nr 15/2016 Starosty Średzkiego z dnia 19 października 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej. Zarządzenie Nr 14/2016 Starosty Średzkiego z dnia 3 października 2016 r. w sprawie powołania Komisji Zdrowotnych w celu rozpatrzenia i zaopiniowania wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Średzki w roku 2016. Zarządzenie Nr 13/2016 Starosty Średzkiego z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie dokonania na rzecz Powiatu Średzkiego darowizny nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Harcerskiej. Zarządzenie Nr 12/2016 Starosty Średzkiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 6 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Rolniczych im. Gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Kosynierów 2b Zarządzenie Nr 11/2016 Starosty Średzkiego z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie przygotowania i zapewnienia działania powiatowego systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania w Powiecie Średzkim. Zarządzenie Nr 10 /2016 Starosty Średzkiego z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia składu Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Zarządzenie Nr 9/2016 Starosty Średzkiego z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Rolniczych im. Gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Kosynierów 2b Zarządzenie Nr 8/2016 Starosty Średzkiego z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacji Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Ks. Kegla 1a Zarządzenie Nr 7/2016 Starosty Średzkiego z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacji Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Paderewskiego 27 Zarządzenie Nr 6/2016 Starosty Średzkiego z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacji Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Ks. Kegla 1a Zarządzenie Nr 5/2016 Starosty Średzkiego z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Publicznej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Szlachcinie w 2016 roku Zarządzenie Nr 4/2016 Starosty Średzkiego z dnia 17 lutego 2016 roku w sprawie sposobu postępowania z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową oraz z podmiotami wykonującymi bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej Zarządzenie Nr 3/2016 Starosty Średzkiego z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Żwirki i Wigury 3 Zarządzenie Nr 2/2016 Starosty Średzkiego z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Paderewskiego 27 Zarządzenie Nr 1/2016 Starosty Średzkiego z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Wielkopolskiej