Wyszukiwarka:

Lista wiadomości
Zarządzenie Nr 30/2015 Starosty Średzkiego z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Ks. Kegla 1a Zarządzenie Nr 29/2015 Starosty Średzkiego z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Rolniczych im. Gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Kosynierów 2b Zarządzenie Nr 28/2015 Starosty Średzkiego z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Ks. Kegla 1a Zarządzenie Nr 27/2015 Starosty Średzkiego z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie: publikacji ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie koncesji na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Powiatu Średzkiego Zarządzenie Nr 26/2015 Starosty Powiatu Średzkiego z dnia 28 października 2015 r. w sprawie powołania nowego członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Środzie Wlkp. Zarządzenie Nr 25/2015 Starosty Średzkiego z dnia 16 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Rolniczych im. Gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Kosynierów 2b Zarządzenie Nr 24/2015 Starosty Średzkiego z dnia 12 października 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia Starosty Średzkiego w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Zarządzenie Nr 23/2015 Starosty Średzkiego z dnia 12 października 2015 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Środzie Wielkopolskiej. Zarządzenie Nr 22/2015 Starosty Średzkiego z dnia 8 października 2015r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1/2013 Starosty Średzkiego z dnia 25 stycznia 2013 r. Zarządzenie Nr 21/2015 Starosty Średzkiego z dnia 05 października 2015 roku w sprawie powołania Komisji Zdrowotnych w celu rozpatrzenia i zaopiniowania wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Średzki w roku 2015. Zarządzenie Nr 20/2015 Starosty Średzkiego z dnia 5 października 2015 r. w sprawie utworzenia Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Średzkim. Zarządzenie Nr 19/2015 Starosty Średzkiego z dnia 23 września 2015 roku w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Paderewskiego 27. Zarządzenie Nr 18/2015 Starosty Średzkiego z dnia 23 września 2015 roku w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Rolniczych im. Gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Kosynierów 2b. Zarządzenie Nr 17/2015 Starosty Średzkiego z dnia 23 września 2015 roku w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Żwirki i Wigury 3. Zarządzenie Nr 16/2015 Starosty Średzkiego z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Rolniczych im. Gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Kosynierów 2b. Zarządzenie Nr 15/2015 Starosty Średzkiego z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Ks. Kegla 1a. Zarządzenie Nr 14/2015 Starosty Średzkiego z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Paderewskiego 27. Zarządzenie Nr 13/2015 Starosty Powiatu Średzkiego z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie powołania nowego członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Środzie Wlkp. Zarządzenie Nr 12/2015 Starosty Średzkiego z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1/2013 Starosty Średzkiego z dnia 25 stycznia 2013 r. Zarządzenie Nr 11/2015Starosty Średzkiego z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Środzie Wlkp. Zarządzenie Nr 10/2015 Starosty Średzkiego z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Ks. Kegla 1a. Zarządzenie Nr 9/2015 Starosty Średzkiego z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Żwirki i Wigury 1. Zarządzenie Nr 8/2015 Starosty Średzkiego z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Powiatowego Szkolnego Ośrodka Sportowo-Turystycznego w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Żwirki i Wigury 1. Zarządzenie Nr 7/2015 Starosty Średzkiego z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Paderewskiego 27. Zarządzenie Nr 6/2015 Starosty Średzkiego z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół Rolniczych im. Gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Kosynierów 2b. Zarządzenie Nr 5/2015 Starosty Średzkiego z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Środzie Wielkopolskiej. Zarządzenie Nr 4/2015 Starosty Średzkiego z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Środzie Wielkopolskiej. Zarządzenie Nr 3/2015 Starosty Średzkiego z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka objętego całodobową opieką w Publicznej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Szlachcinie na 2015 rok. Zarządzenie Nr 2/2015 Starosty Średzkiego z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Środzie Wlkp. Zarządzenie Nr 1/2015 Starosty Średzkiego z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia składu Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.