Wyszukiwarka:

Lista wiadomości
Zarządzenie Nr 16/2014 Starosty Średzkiego z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1/2013 Starosty Średzkiego z dnia 25 stycznia 2013 r. Zarządzenie Nr 15/2014 Starosty Średzkiego z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia Starosty Średzkiego w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Zarządzenie Nr 14/2014 Starosty Średzkiego z dnia 6 października 2014 r. w sprawie powołania Komisji Zdrowotnych w celu racjonalnego i jawnego gospodarowania funduszem zdrowotnym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Średzki w roku 2014. Zarządzenie Nr 13/2014 Starosty Średzkiego z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego powiatu średzkiego. Zarządzenie Nr 12/2014 Starosty Średzkiego z dnia 9 lipca 2014 roku w sprawie utraty mocy zarządzenia nr 8/2001 Starosty Średzkiego z dnia 19 grudnia 2001 r. Zarządzenie Nr 11/2014 Starosty Średzkiego z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie utraty mocy zarządzenia nr 9/2004 Starosty Średzkiego z dnia 10 sierpnia 2004r. Zarządzenie Nr 10/2014 Starosty Średzkiego z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie zaleceń do gminnych planów zarządzania kryzysowego. Zarządzenie Nr 9/2014 Starosty Średzkiego z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 8/2001 Starosty Średzkiego z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie powołania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. Zarządzenie Nr 8/2014 Starosty Średzkiego z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka objętego całodobową opieką w Publicznej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Szlachcinie na 2014 rok. Zarządzenie Nr 7/2014 Starosty Średzkiego z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Zarządzenie Nr 6/2014 Starosty Średzkiego z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia składu Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Zarządzenie Nr 5/2014 Starosty Średzkiego z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 8/2001 Starosty Średzkiego z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie powołania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. Zarządzenie Nr 4/2014 Starosty Średzkiego z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 6/2012 Starosty Średzkiego w sprawie powołania Powiatowego zespołu Zarządzania Kryzysowego w Środzie Wlkp. Zarządzenie Nr 3/2014 Starosty Średzkiego z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia składu Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Zarządzenie Nr 2/2014 Starosty Średzkiego z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 4/2010 Starosty Średzkiego z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie powołania Powiatowej Komisji ds. Organizacji i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Zarządzenie Nr 1/2014 Starosty Średzkiego z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 9/2007 Starosty Średzkiego z dnia 4 października 2007 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminów w zakresie transportu drogowego taksówką oraz ustalenia wynagrodzenia dla egzaminatorów.