Wyszukiwarka:

Lista wiadomości
Zarządzenie Nr 10/2013 Starosty Średzkiego z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia rejonowego ćwiczenia obronnego „GOTOWOŚĆ 2013". Zarządzenie nr 9/2013 Starosty Średzkiego z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie: sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Środzie Wlkp., oznaczonych jako działki nr: 2503/1, 2503/2, 2503/4, 2503/5, 2503/6, 2503/7,2503/8. Zarządzenie Nr 8/2013 Starosty Średzkiego – Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Średzkiego z dnia 5 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania Planu Obrony Cywilnej Powiatu Średzkiego. Zarządzenie Nr 7/2013 Starosty Średzkiego z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie przygotowania i zapewnienia działania powiatowego systemu wykrywana i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania w powiecie średzkim. Zarządzenie Nr 6/2013 Starosty Średzkiego z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11/2011 Starosty Średzkiego z dnia 6 maja 2011 roku w sprawie powołania Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Zarządzenie Nr 5 /2013 Starosty Średzkiego z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 8/2001 Starosty Średzkiego z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie powołania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. Zarządzenie Nr 4/2013 Starosty Średzkiego z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka objętego całodobową opieką w Publicznej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Szlachcinie na 2013 rok. Zarządzenie Nr 3/2013 Starosty Powiatu Średzkiego z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie powołania nowego członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Środzie Wlkp. Zarządzenie Nr 2 /2013 Starosty Średzkiego z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 8/2001 Starosty Średzkiego z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie powołania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. Zarządzenie Nr 1/2013 Starosty Średzkiego z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie określenia sposobu wykonywania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp., jednostkach organizacyjnych Powiatu Średzkiego, inspekcjach i strażach.