Wyszukiwarka:

Lista wiadomości
Zarządzenie Nr 11/2012 Starosty Średzkiego z dnia 1 października 2012 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 8/2012 Starosty Średzkiego z dnia 5 września 2012 roku. Zarządzenie Nr 10/2012 Starosty Średzkiego z dnia 26 września 2012 r. w sprawie ustalenia ceny arkusza wydruku aktu normatywnego lub innego aktu prawnego. Zarządzenie Nr 9/2012 Starosty Średzkiego z dnia 20 września 2012 r. w sprawie powołania Powiatowej Rady Zatrudnienia w Środzie Wlkp. Zarządzenie Nr 8/2012 Starosty Średzkiego z dnia 5 września 2012 r. w sprawie obciążenia służebnością drogi koniecznej w zakresie przechodu i przejazdu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Środzie Wlkp., oznaczonej jako działka nr 3075/1. Zarządzenie Nr 7/2012 Starosty Średzkiego z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Środzie Wlkp. Zarządzenie Nr 6/2012 Starosty Średzkiego z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Środzie Wlkp. Zarządzenie Nr 5/2012 Starosty Średzkiego z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie zaleceń do gminnych planów zarządzania kryzysowego. Zarządzenie Nr 4/2012 Starosty Średzkiego z dnia 23 lipca 2012 r. w sprawie odwołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Środzie Wlkp. Zarządzenie Nr 3/2012 Starosty Średzkiego 24 maja 2012 r. w sprawie: obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Środzie Wlkp., oznaczonej jako działka nr 2503. Zarządzenie Nr 2/2012 Starosty Średzkiego z dnia 2 marca 2012 r. w sprawie powołania nowego członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Środzie Wlkp. Zarządzenie Nr 1/2012 Starosty Średzkiego z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka objętego całodobową opieką w Publicznej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej - Ognisku Wychowawczym w Szlachcinie na 2012 rok.