Wyszukiwarka:

Lista wiadomości
Zarządzenie Nr 17/2011 Starosty Średzkiego z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia „Karty audytu wewnętrznego Powiatu Średzkiego". Zarządzenie Nr 16/2011 Starosty Średzkiego z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 7/2010 Starosty Średzkiego z dnia 16 czerwca 2010r. Zarządzenie Nr 15/2011 Starosty Średzkiego z dnia 4 października 2011 r. w sprawie utworzenia Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Średzkim. Zarządzenie Nr 14/2011 Starosty Średzkiego z dnia 30 września 2011 r. w sprawie wyznaczenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. na organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. Zarządzenie Nr 13/2011 Starosty Średzkiego z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie utraty mocy zarządzeń Starosty Średzkiego. Zarządzenie Nr 12/2011 Starosty Średzkiego z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Starosty Średzkiego Nr 2/2006 z dnia 1 marca 2006 r. Zarządzenie Nr 11/2011 Starosty Średzkiego z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie powołania Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Zarządzenie Nr 10/2011 Starosty Średzkiego z dnia 02 maja 2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 7/2010 Starosty Średzkiego z dnia 16 czerwca 2010 r. Zarządzenie Nr 9/2011 Starosty Średzkiego z dnia 3 marca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przygotowania i zapewnienia działania powiatowego systemu wykrywana i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania w powiecie średzkim. Zarządzenie Nr 8/2011 Starosty Średzkiego z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka objętego całodobową opieką Publicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej - Ogniska Wychowawczego w Szlachcinie na 2011 rok. Zarządzenie nr 7/2011 Starosty Średzkiego z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Zarządzenie Nr 6 /2011 Starosty Średzkiego z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie: uchylenia zarządzenia Nr 9/2001 Starosty Średzkiego z dnia 27 grudnia 2001 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla jednostek organizacyjnych powiatu. Zarządzenie Nr 5/2011 Starosty Średzkiego z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany składu osobowego Powiatowej Rady Zatrudnienia w Środzie Wlkp. Zarządzenie Nr 4/2011 Starosty Średzkiego z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 7/2010 Starosty Średzkiego z dnia 16 czerwca 2010r. Zarządzenie Nr 3/2011 Starosty Średzkiego z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 4/2010 Starosty Średzkiego z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie powołania Powiatowej Komisji ds. Organizacji i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Zarządzenie Nr 2/2011 Starosty Średzkiego z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie powołania nowego członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Środzie Wlkp. Zarządzenie Nr 1/2011 Starosty Średzkiego z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 8/2001 Starosty Średzkiego z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie powołania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.