Wyszukiwarka:

Lista wiadomości
Zarządzenie Nr 12/2010 Starosty Średzkiego z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany składu osobowego Powiatowej Rady Zatrudnienia w Środzie Wlkp. Zarządzenie Nr 11/10 Starosty Średzkiego z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Środzie Wlkp. Zarządzenie Nr 10 Starosty Średzkiego z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie: ustanowienia, na rzecz Gminy Środa Wielkopolska, nieodpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa. Zarządzenie Nr 9/2010 Starosty Średzkiego z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie likwidacji gospodarstwa pomocniczego o nazwie „Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Środzie Wlkp." Zarządzenie Nr 8/2010 Starosty Średzkiego z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie przygotowania i zapewnienia działania powiatowego systemu wykrywana i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania w powiecie średzkim. Zarządzenie Nr 7/2010 starosty Średzkiego z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie określenia sposobu przeprowadzania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp., jednostkach organizacyjnych Powiatu Średzkiego, inspekcjach i strażach. Zarządzenie Nr 6/2010 Starosty Średzkiego z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 8/2001 Starosty Średzkiego z dnia 19 grudnia 2001 r. Zarządzenie Nr 5/2010 Starosty Średzkiego z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 8/2001 Starosty Średzkiego z dnia 19 grudnia 2001 r. Zarządzenie Nr 4/2010 Starosty Średzkiego z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie powołania Powiatowej Komisji ds. Organizacji i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Zarządzenie Nr 3/2010 Starosty Średzkiego z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka objętego całodobową opieką Publicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej - Ogniska Wychowawczego w Szlachcinie na 2010 rok. Zarządzenie Nr 2/2010 Starosty Średzkiego z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie wyznaczenia jednostek uprawnionych do usuwania pojazdów z drogi oraz wyznaczenia parkingu strzeżonego do umieszczania pojazdów z drogi, w przypadkach o których mowa w art. 130a ust 1, 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r., Nr 108, poz..908 ze zmianami) Zarządzenie Nr 1/2010 Starosty Średzkiego z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. w przypadkach podejrzenia popełnienia prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.