Wyszukiwarka:

Lista wiadomości
Zarządzenie Nr 9/2008 Starosty Średzkiego z dnia 9 października 2008 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 8/2001 Starosty Średzkiego z dnia 19 grudnia 2001 r. - dot. przewodniczącego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Środzie Wlkp. Zarządzenie Nr 8/2008 Starosty Średzkiego z dnia 6 października 2008 r. w sprawie powołania Powiatowej Rady Zatrudnienia w Środzie Wlkp. Zarządzenie Nr 7/2008 Starosty Średzkiego z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Środzie Wlkp. Zarządzenie nr 6/2008 Starosty Średzkiego z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Ośrodka Analiz i Prognozowania w Środzie Wlkp. Zarządzenie nr 5 Starosty Średzkiego wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie geodezyjnym Łękno gmina Zaniemyśl, miejscowość Doliwiec Leśny. Zarządzenie nr 4/2008 Starosty Średzkiego z dnia 16 kwietnia 2008 roku w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę nieruchomości gruntowych i lokalowych będących własnością Skarbu Państwa. Zarządzenie Nr 3/2008 Starosty Średzkiego z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka objętego całodobową opieką Publicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej - Ogniska Wychowawczego w Szlachcinie na 2008 rok. Zarządzenie Nr 2/2008 Starosty Średzkiego z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie zmian osobowych Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnoisprawności w Środzie Wlkp. Zarządzenie Nr 1/2008 Starosty Średzkiego z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku