Wyszukiwarka:

2007 rok

Zarządzenie Nr 8/2007 Starosty Średzkiego z dnia 10 września 2007 r.
 
Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr  8/07
Starosty Średzkiego
z dnia 10 września 2007 r.
 
w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Środzie Wlkp.
 
Na podstawie art. 17 ust. 4  ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. nr 89 poz. 590 ) 
 
zarządzam  co następuje:
 
§  1. Powołuję  Powiatowy   Zespół  Zarządzania  Kryzysowego w Środzie Wlkp., w następującym składzie:
 
1)  Przewodniczący    -  Piotr PIEKARSKI    -  Starosta  Średzki,
 
2)  Zastępca Przewodniczącego  -  Stanisław LITKE -  Kierownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Obywateli w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
 
3)  Grupa Planowania Cywilnego w składzie:
 • Członek -  Henryk MARKIEWICZ -  Inspektor w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i  Bezpieczeństwa Obywateli w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
 • Członek -  Mariola GÓRNIAK   -  Kierownik Wydziału Środowiska  w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
 • Członek  - Czesław GUZEWSKI   -  Kierownik Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.    

4)   Grupa Monitorowania, Prognoz i Analiz w składzie:

 • Członek  -  Agnieszka DUSZCZAK  -  Kierownik Wydziału Komunikacji  w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
 • Członek  -  Łukasz JAŚKOWIAK  -  Inspektor w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.

5)  Grupa Operacji i Organizacji Działań w składzie:

 • Kierownik Grupy  - Marian PRZEWOŹNIAK   -   Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp.
 • Członek  -  Konrad BARTŁOMIEJCZAK   -   I  Zastępca  Komendanta Powiatowego Policji w Środzie Wlkp.
 • Członek  -   Dariusz KARCZEWSKI  -  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Środzie Wlkp.
 • Członek  -   Maria DERĘGOWSKA   -  Zastępca Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Środzie Wlkp.
 • Członek  -  Jerzy BĘBENEK -  Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Środzie Wlkp.
 • Członek  -  Bożena WALIGÓRA -   Zastępca Kierownika Wydziału Środowiska w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
6)  Grupa Zabezpieczenia  Logistycznego w składzie:
 • Kierownik Grupy  -  Radosław TOMCZAK   -   Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
 • Członek  -  Jerzy HELWIG  -  Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp.
 • Członek   - Andrzej KORNECKI - Wiceprezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Środzie Wlkp.
 • Członek  -  Barbara LASOTA -  Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp.
 • Członek  - Anna AMBROŻY  -  Z-ca Kierownika Wydziału Organizacyjno -Prawnego w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
7)  Grupa Opieki Społecznej i Pomocy Socjalno-Bytowej w składzie:
 • Kierownik Grupy - Marek WITCZAK  -  Kierownik Wydziału Polityki Społecznej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
 • Członek  -  Krystyna BRZEZINSKA  - Dyrektor  Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Społecznej w Środzie Wlkp.
 • Członek  -  Bernadeta  STASZAK  -  Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp.
           § 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Obywateli w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.
 
           § 4. Traci moc zarządzenie nr 8/03 Starosty Średzkiego z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego w Środzie Wlkp.  
 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
STAROSTA
/-/ Piotr Piekarski
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Piekarski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Ambroży (11/09/2007 11:26:15)
 • publikację informacji: Anna Ambroży (11/09/2007 11:26:22)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Ambroży (11/09/2007 11:26:15)
Lista wiadomości