Wyszukiwarka:

2007 rok

Zarządzenie Nr 4/2007 Starosty Średzkiego z dnia 26 lutego 2007 r.
 
ZARZĄDZENIE NR 4/2007
STROSTY ŚREDZKIEGO
Z DNIA 26 LUTEGO 2007
 
w sprawie wyznaczenia jednostek uprawnionych do usuwania pojazdów z drogi oraz wyznaczenia parkingu strzeżonego do umieszczania pojazdów z drogi, w przypadkach o których mowa w art. 130a ust 1, 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r., Nr 108, poz..908 ze zmianami).
 
            Na podstawie art. 130a ust 5a, 5b, 5c, 5d i 5e ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity z 2005r., Dz. U. Nr 108, poz..908 ze zmianami) oraz art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001r., Dz. U. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) zarządzam co następuje:
 
§ 1.1.  Do usuwania pojazdów z dróg na obszarze Powiatu Średzkiego w przypadkach określonych art. 130a ust 1, 2 i 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r., Nr 108, poz..908 ze zmianami), wyznaczam następujące jednostki:
 
a)    Firma Motoryzacyjna s.c. "ABIS", Irena i Bogdan Spochacz
 63-000 Środa Wlkp., ul. Wrzesińka 30/27
 
b)    Pomoc drogowa, Jan Lammel
 63-000 Środa Wlkp., ul. Harcerska 1A
 
c)    Mechanika pojazdowa, wulkanizacja, blacharstwo samochodowe i pomoc drogowa, Józef  Kiżewski
63-040 Nowe Miasto n/W,  ul. Strzelecka 32
 
2.   Wyznaczam następujące parkingi strzeżone, na które będą usuwane pojazdy z dróg na obszarze Powiatu Średzkiego, w przypadkach o których mowa w ust.1:
 
a)    "ABIS" Firma Motoryzacyjna s.c. Irena i Bogdan Spochacz
             63-000 Środa Wlkp., ul. Wrzesińka 30/27
 
      b)    Mechanika pojazdowa, wulkanizacja, blacharstwo samochodowe i pomoc drogowa,
            Józef Kiżewski
            63-040 Nowe Miasto n/W,  ul. Strzelecka 32
 
§ 2.  Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Komunikacji i Transportu
 
 
§ 3.  Tracą moc:
  1. Zarządzenie nr 4/2003 Starosty Średzkiego z dnia 17 lutego 2003 r.,
  2. Zarządzenie nr 6/2003 Starosty Średzkiego z dnia 5 marca 2003 r.,
  3. Zarządzenie nr 13/2003 Starosty Średzkiego z dnia 5 sierpnia 2003 r.
§ 4.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje przez okres trzech lat. 
 
 
STAROSTA
/-/ Piotr Piekarski
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: A.Duszczak
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Ambroży (28/02/2007 12:14:37)
  • publikację informacji: Anna Ambroży (28/02/2007 12:15:18)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Ambroży (28/02/2007 12:14:37)
Lista wiadomości