Wyszukiwarka:

2007 rok

Lista wiadomości
Zarządzenie Nr 11/2007 Starosty Średzkiego z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie przygotowania i zapewnienia działania powiatowego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz powiatowego systemu wykrywania i alarmowania w Powiecie Średzkim. Zarządzenie Nr 10/2007 Starosty Średzkiego z dnia 29 października 2007 r. w sprawie utworzenia Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Średzkim Zarządzenie Nr 9/2007 Starosty Średzkiego z dnia 4 października 2007 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminów w zakresie transportu drogowego taksówką oraz ustalenia wynagrodzenia dla egzaminatorów. Zarządzenie Nr 8/2007 Starosty Średzkiego z dnia 10 września 2007 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Środzie Wlkp. Zarządzenie Nr 7/2007 Starosty Średzkiego z dnia 29 sierpnia 2007 r. dot. wprowadzenia, z dniem 1 września 2007 r., nowego Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Środzie Wlkp. Zarządzenie Nr 6/2007 Starosty Średzkiego z dnia 13 czerwca 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Zarządzenie Nr 5/2007 Starosty Średzkiego z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka objętego całodobową opieką Publicznej Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej - Ogniska Wychowawczego w Szlachcinie na 2007 rok. Zarządzenie Nr 4/2007 Starosty Średzkiego z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie wyznaczenia jednostek uprawnionych do usuwania pojazdów z drogi oraz wyznaczenia parkingu strzeżonego do umieszczania pojazdów z drogi, w przypadkach o których mowa w art. 130a ust 1, 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym Zarządzenie Nr 3/2007 Starosty Średzkiego z dnia 14 lutego 2007 r. zmieniające zarządzenie Nr 8/03 Starosty Powiatu Średzkiego z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego w Środzie Wlkp. Zarządzenie Nr 2/2007 Starosty Średzkiego z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie powołania nowych członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Środzie Wlkp. Zarządzenie Nr 1/2007 Starosty Średzkiego z dnia 3 stycznia 2007 r. w sprawie zmiany składu osobowego Powiatowej Rady Zatrudnienia w Środzie Wlkp. powołanej Zarządzeniem Nr 9/2004 Starosty Powiatu Średzkiego z dnia 13 sierpnia 2004 r.