Wyszukiwarka:

2006 rok

Zarządzenie Nr 1/06 Starosty Powiatu Średzkiego z dnia 30 stycznia 2006 r.
                                           
Zarządzenie  Nr  1/06
Starosty Powiatu Średzkiego
z dnia 30 stycznia 2006 r.
 
 
w sprawie powołania nowego członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o  Niepełnosprawności  w Środzie Wlkp.
 
Na podstawie art.6a ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  /Dz.U. Nr 123, poz.776 ze zm./ oraz § 18 ust.3 Rozporządzenia  Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności /Dz.U. Nr 139, poz.1328/ zarządzam, co następuje :
 
 
§ 1. Na wniosek Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania  o Niepełnosprawności w Środzie Wlkp. - powołuję w skład tego Zespołu    nowego członka - Panią Dominikę Leśniczak - psychologa.
         
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Zespołu do Spraw Orzekania  o Niepełnosprawności w Środzie Wlkp.
 
§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
STAROSTA
/-/ mgr inż. Paweł Łukaszewski
 
  
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: B.Staszak-PCPR
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Ambroży (06/02/2006 15:08:57)
  • publikację informacji: Anna Ambroży (06/02/2006 15:09:08)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Ambroży (06/02/2006 15:08:57)
Lista wiadomości