Wyszukiwarka:

2006 rok

Lista wiadomości
Zarządzenie Nr 9/2006 Starosty Średzkiego z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Środzie Wlkp. Zarządzenie Nr 8/2006 Starosty Średzkiego z dnia 12 czerwca 2006 r. sprawie organizacji powiatowego systemu wczesnego ostrzegania. Zarządzenie Nr 7/2006 Starosty Średzkiego z dnia 8 maja 2006 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 8/03 Starosty Powiatu Średzkiego z dnia 12 maja 2003 r w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego w Środzie Wlkp. Zarządzenie Nr 6/2006 Starosty Średzkiego z dnia 8 maja 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Zarządzenie Nr 5/2006 Starosty Średzkiego z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie zmian osobowych Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Środzie Wlkp. Zarządzenie Nr 4/2006 Starosty Średzkiego z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie zasad organizacji i wykonywania kontroli w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. i jednostkach organizacyjnych powiatu. Zarządzenie Nr 3/06 Starosty Średzkiego z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka objętego całodobową opieką Publicznej Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej - Ogniska Wychowawczego w Szlachcinie na 2006 rok. Zarządzenie Nr 2/2006 Starosty Średzkiego z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie wprowadzenia cennika usług reprodukcyjnych i innych usług wykonywanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Środzie Wlkp., dla których nie określono cen urzędowych. Zarządzenie Nr 1/06 Starosty Powiatu Średzkiego z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie powołania nowego członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Środzie Wlkp.