Wyszukiwarka:

2005 rok

Lista wiadomości
Zarządzenie Nr 9/2005 z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie zmian w zasadach organizacji i wykonywania kontroli w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. i jednostkach organizacyjnych powiatu. Zarządzenie Nr 8/2005 z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany składu osobowego Powiatowej Rady Zatrudnienia w Środzie Wlkp., powołanej Zarządzeniem Nr 9/2004 Starosty Powiatu Średzkiego z dnia 13 sierpnia 2004 r. Zarządzenie Nr 7/2005 z dnia 3 czerwca 2005 r zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Zarządzenie Nr 6/2005 z dnia 13 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości dodatku aktywizacyjnego. Zarządzenie Nr 5/2005 z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka umieszczonego w Publicznej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej, Ognisku Wychowawczym w Szlachcinie na 2005 rok. Zarządzenie Nr 4/2005 z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie zmiany składu osobowego Powiatowej Rady Zatrudnienia w Środzie Wlkp. powołanej Zarządzeniem Nr 9/2004 Starosty Powiatu Średzkiego z dnia 13 sierpnia 2004 r. Zarządzenie Nr 3/2005 z dnia 2 lutego 2005 roku w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Zarządzenie Nr 2/2005 z dnia 20 stycznia 2005 roku w sprawie: przeprowadzenia kontroli doraźnej w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. Zarządzenie Nr 1/2005 z dnia 19 stycznia 2005 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 8/03 Starosty Powiatu Średzkiego - ze zmianami z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego w Środzie Wlkp.