Wyszukiwarka:

Kompetencje

Starosta Średzki - Ernest Iwańczuk
Starostwo Powiatowe w Środzie Wlkp.
ul. Daszyńskiego 5
63-000 Środa Wlkp.
tel. 61 285 80 51
fax 61 286 67 31
Starosta - Ernest Iwańczuk

Do zakresu działania Starosty należy:
 1. kierowanie bieżącymi sprawami powiatu i reprezentowanie powiatu na zewnątrz,
 2. organizowanie pracy Zarządu i Starostwa.
 3. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu z zakresu prawa pracy,
 4. sprawowanie zwierzchnictwa w stosunku do powiatowych służb, inspekcji i straży,
 5. okresowe zwoływanie narad z udziałem kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych Starostwa, w celu uzgodnienia ich współdziałania i realizacji zadań,
 6. zapewnienie warunków przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Starostwa i jego pracowników,
 7. koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Starostwa, jednostek organizacyjnych powiatu, powiatowych służb, inspekcji i straży oraz organizowanie ich współpracy, 
 8. udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
 9. czuwanie nad przebiegiem i terminowością wykonywania zadań Starostwa,
 10. rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Starostwa,
 11. upoważnianie Wicestarosty, Członka Zarządu, pracowników Starostwa oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 12. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Starosty przez przepisy prawa, uchwał Rady i Zarządu,
 13. opracowanie i wdrożenie w życie regulaminu organizacyjnego Starostwa na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. 

 

Staroście bezpośrednio podlegają:
 1. Skarbnik,
 2. Sekretarz, 
 3. Radcy Prawni, 
 4. Geodeta Powiatowy,
 5. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami,
 6. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa, 
 7. Wydział Budownictwa
 8. Powiatowy Rzecznik Konsumentów
 9. Pion Ochrony,
 10. Stanowisko ds. Kontroli.    
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Ambroży
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Ambroży (28/11/2006 08:00:04)
 • publikację informacji: Anna Ambroży (03/08/2007 09:04:47)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (11/01/2019 09:44:21)