Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Organy władzy publicznej » Rada Powiatu » Oświadczenia, apele, opinie Rady Powiatu

Oświadczenie Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 kwietnia 2008 r.
 

OŚWIADCZENIE
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 29 kwietnia 2008 roku

w sprawie oceny realizacji Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Średzkiego na lata 2004-2014.

Na podstawie § 19 ust. 2 pkt 3 i § 50 ust. 1 uchwały Nr XXVIII/130/2001 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 sierpnia 2001 roku w sprawie statutu Powiatu Średzkiego (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 123, poz. 2398 ze zmianami), Rada Powiatu Średzkiego oświadcza, że:

§ 1. Na podstawie „Raportu z przebiegu realizacji, w latach 2004-2007, projektów i zadań zamieszczonych w programach operacyjnych, zawartych w Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Średzkiego na lata 2004 - 2007", opracowanego przez Komisję Strategii i Planowania Rozwoju, ocenia pozytywnie realizację Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Średzkiego w latach 2004-2007.

§ 2. Oświadczenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady
/-/ mgr Andrzej Gniotowski

 

Uzasadnienie
do Oświadczenia
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 29 kwietnia 2008 roku

 

w sprawie oceny realizacji Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Średzkiego na lata 2004-2014.

W dokumencie pn. „Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Średzkiego na lata 2004-2014", przyjętym uchwałą Nr XV/87/2004 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 maja 2004 r., w ramach monitorowania Strategii zapisano zadanie dla Rady Powiatu w zakresie oceny realizacji Strategii, dokonywanej na sesji absolutoryjnej każdego roku. Opracowany przez Komisję Strategii i Planowania Rozwoju Raport z przebiegu realizacji, w latach 2004-2007, projektów i zadań zamieszczonych w programach operacyjnych, zawartych w Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Średzkiego na lata 2004-2007, pozwala pozytywnie ocenić realizację Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Powiatu Średzkiego w latach 2004-2007.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Andrzej Gniotowski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Ambroży (05/05/2008 15:05:04)
  • publikację informacji: Anna Ambroży (05/05/2008 15:05:16)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Ambroży (05/05/2008 15:05:16)
Lista wiadomości