Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Organy władzy publicznej » Rada Powiatu » Oświadczenia, apele, opinie Rady Powiatu

Lista wiadomości
OŚWIADCZENIE Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie stanowiska Rady Powiatu Średzkiego w kwestii bardzo trudnej sytuacji na rynkach rolnych, głównie trzody chlewnej. Apel Rady Powiatu Średzkiego z dnia 17 października 2018 roku w sprawie weryfikacji likwidacji zakładu AQUAFORM S.A. w Środzie Wielkopolskiej, w ramach nadzoru właścicielskiego Skarbu Państwa. Apel Rady Powiatu Średzkiego z dnia 17 października 2018 roku w sprawie zwiększenia jednostkom samorządu terytorialnego udziału w dochodach publicznych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, a w szczególności zapewnienia odpowiednich warunków pracy i płacy pracownikom instytucji pomocy społecznej. Apel Rady Powiatu Średzkiego z dnia 5 lipca 2018 r. o otwartość i niesienie pomocy osobom powracającym do ojczyzny z terenów byłego ZSRR. Apel Rady Powiatu Średzkiego z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie zmiany lokalizacji przeprawy mostowej na rzece Warcie w ramach rządowego programu „Mosty dla regionów". Oświadczenie Rady Powiatu Średzkiego z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Karty Samorządności. Apel Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie ustanowienia 2018 roku Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 Apel Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia poparcia dla Apelu Rady Miasta i Gminy Kórnik o realizację zadania inwestycyjnego polegającego na budowie drogi na odcinku od drogi ekspresowej S11, od węzła Kórnik Północ do autostrady A2, do węzła Poznań Wschód. Oświadczenie Rady Powiatu Średzkiego z dnia 6 listopada 2016 r. w sprawie uczczenia 100. rocznicy działalności szpitala w Środzie Wielkopolskiej Apel Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 października 2016 r. w sprawie projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2022 wraz z planem inwestycyjnym" Apel Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie pomocy rolnikom dotkniętym stratami w uprawach rolnych Oświadczenie Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie zajęcia stanowiska w zakresie działań dotyczących przyszłości Szpitala Średzkiego sp. z o.o. Oświadczenie Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie poparcia postulatów rolników z powiatu średzkiego skierowanych do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. OŚWIADCZENIE Rady Powiatu Średzkiego z dnia 10 czerwca 2014 roku w sprawie oceny realizacji Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Średzkiego na lata 2004-2014. Apel Rady Powiatu Średzkiego z dnia 2 kwietnia 2014 roku w sprawie wyrażenia poparcia dla Uchwały Nr XXIV/189/2013 Rady Powiatu w Częstochowie z dnia 24 października 2013 roku w sprawie zwrócenia się do Sejmu RP i Senatu RP z apelem o zmianę ustawy Kodeks wyborczy w zakresie wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych do Sejmu RP, w 460 okręgach jednomandatowych. Oświadczenie Rady Powiatu Średzkiego z dnia 8 października 2013 r. w sprawie poparcia Deklaracji Legionowskiej Apel Rady Powiatu Średzkiego z dnia 8 października 2013 r. do Mieszkańców, Przedsiębiorców, Gmin Powiatu Średzkiego i Gmin sąsiadujących z Powiatem Średzkim oraz Osób, którym los Średzkiego Szpitala nie jest obojętny. Opinia Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 sierpnia 2013 roku w sprawie wyrażenia uznania dla Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej Pani Emilii Ostrowskiej. Apel Rady Powiatu Średzkiego z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie utworzenia w mieście Środa Wielkopolska ośrodka egzaminowania w zakresie uzyskania prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A. Oświadczenie Rady Powiatu Średzkiego z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie oceny realizacji Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Średzkiego na lata 2004-2014. Oświadczenie Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie przywrócenia możliwości przeprowadzania uboju rytualnego. OŚWIADCZENIE Rady Powiatu Średzkiego z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie oceny realizacji Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Średzkiego na lata 2004-2014. Apel Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 września 2011 r. w sprawie zintensyfikowania prac mających na celu zapobieganie niszczeniu dróg powiatowych i gminnych przez samochody ciężarowe. Oświadczenie Rady Powiatu Średzkiego z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie oceny realizacji Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Średzkiego na lata 2004-2014. Oświadczenie Rady Powiatu Średzkiego z dnia 31 maja 2011 r. dotyczące przyjęcia stanowiska Rady Powiatu Średzkiego w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. w spółkę kapitałową. Oświadczenie Rady Powiatu Średzkiego z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie działań podejmowanych przez resort finansów zmierzających do zmniejszenia deficytu sektora finansów publicznych w najbliższych latach. Oświadczenie Rady Powiatu Średzkiego z dnia 21 września 2010 r. dotyczące przyjęcia stanowiska Rady Powiatu Średzkiego w sprawie działań Zarządu Powiatu Średzkiego na rzecz zmiany formy prawnej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. OŚWIADCZENIE Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie oceny realizacji „Rocznego programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2009 r." OŚWIADCZENIE Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie oceny realizacji Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Średzkiego na lata 2004-2014. Oświadczenie Rady Powiatu Średzkiego z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie oceny realizacji Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Średzkiego na lata 2004-2014. Oświadczenie Rady Powiatu Średzkiego z dnia 24 czerwca 2008 r. dotyczące przyjęcia stanowiska Rady Powiatu Średzkiego w sprawie podjęcia działań przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rzecz uruchomienia rządowego programu zwalczania choroby Aujeszky'ego. Oświadczenie Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie oceny realizacji Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Średzkiego na lata 2004-2014.