Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Nieodpłatna pomoc prawna

Informacja w sprawie lokalizacji i harmonogramu pracy Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej na terenie Powiatu Średzkiego w 2019 roku

I N F O R M A C J A
w sprawie lokalizacji i harmonogramu pracy Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej na terenie Powiatu Średzkiego w 2019 roku                 

Z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może skorzystać każda osoba fizyczna, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.            
Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej  nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Na terenie powiatu średzkiego działają dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:

1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Środzie Wielkopolskiej, ul. Żwirki i Wigury 1 (obsługiwany przez radców i adwokatów), według poniższego harmonogramu:
- poniedziałki i wtorki - od godz. 8.00 do godz. 12.00,
- środy, czwartki i piątki - od godz. 14.00 do godz. 18.00.            

Udzielanie porad w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w Środzie Wielkopolskiej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym umówieniu wizyty.          
Zgłoszeń należy dokonywać telefonicznie, od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu: 61 286 62 27, w godzinach 9:00 - 14:00, lub e-mailem na adres: oks@powiatsredzki.pl.  

2. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej (obsługiwany przez Fundację „Honeste Vivere" z siedzibą w Warszawie, ul. Amałowicza-Tatara 7), według poniższego harmonogramu:

- Dominowo, ul. Centralna 8 (OPS-Klub Aktywności Społecznej) środy - od godz. 7.30 do 11.30,
- Krzykosy, ul. Główna 37 lokal nr 4 (Urząd Gminy) czwartki - od godz. 7.30 do 11.30,
- Nowe Miasto, ul. Poznańska 14 lokal nr 8 (Urząd Gminy) poniedziałki - od godz. 7:30 do 11.30,
- Zaniemyśl, ul. Średzka 9 lokal nr 211 (Urząd Gminy) piątki - od godz. 11.00 do 15.00.              

W punkcie znajdującym się w Nowym Mieście przy ul. Poznańskiej 14 lokal nr 8 (Urząd Gminy)  świadczone jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie we wtorki od godz. 11:00 do godz. 15:00.              

Udzielanie pomocy prawnej w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w Dominowie, Krzykosach, Nowym Mieście oraz Zaniemyślu oraz w punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Nowym Mieście, odbywa się według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym umówieniu wizyty.            

Zgłoszeń należy dokonywać telefonicznie od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu: 531 200 351, w godzinach 9:00 - 14:00.              

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.                                                                                                 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Wydział Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (29/01/2019 08:33:27)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (29/01/2019 08:33:27)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Ziętek (14/03/2019 14:34:23)