Wyszukiwarka:

Problemowa kontrola finansowa przeprowadzona w Zespole Szkół Rolniczych Gospodarstwie pomocniczym w Kijewie w dniach od 30 września do 16 października 2009r.

 

Opis: Problemowa kontrola finansowa przeprowadzona w Zespole Szkół Rolniczych Gospodarstwie pomocniczym w Kijewie w dniach od 30 września do 16 października 2009r. - zgodnie z Zarządzeniem Nr 4/2006 Starosty Średzkiego z dnia 10 marca 2006r. oraz planem kontroli na 2009r. przez Irminę Lehmann - inspektora ds. kontroli Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.

                                                

Zakres kontroli :

  • prawidłowość dokonywania wydatków ze środków publicznych,
  • przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej, o której mowa w art. 187 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami),
  • realizacja zaleceń pokontrolnych zawartych w piśmie OK.0913-18/08 z 23.07.2009r.

 

Kontrolą objęto okres od 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2008r.

Do ustaleń zawartych w protokole nie wniesiono zastrzeżeń.

Protokół kontroli podpisany został w dniu 17 grudnia 2009r.

W załączeniu - wystąpienie pokontrolne Starosty Średzkiego z dnia 22 grudnia 2009r. - do pobrania (plik pdf)

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Irmina Lehmann
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (19/01/2010 12:05:58)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (19/01/2010 12:06:21)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (19/01/2010 12:07:04)
Lista wiadomości