Wyszukiwarka:

Problemowa kontrola finansowa przeprowadzona w Liceum Ogólnokształcącym w Środzie Wlkp. w dniach od 28 maja do 10 czerwca 2009r.


Opis: Problemowa kontrola finansowa przeprowadzona w Liceum Ogólnokształcącym  w Środzie Wlkp. w dniach od 28 maja do 10 czerwca 2009r. - zgodnie z Zarządzeniem Nr 4/2006 Starosty Średzkiego z dnia 10 marca 2006r. oraz planem kontroli na 2009r. przez Irminę Lehmann - inspektora ds. kontroli Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.

Zakres kontroli :

  • prawidłowość dokonywania wydatków ze środków publicznych,
  • przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej, o której mowa w art. 187 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami).

Kontrolą objęto okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2008r.

Protokół kontroli podpisany został w dniu 21 lipca 2009r. Do ustaleń zawartych w protokole kontroli sprzeciwu nie wniesiono.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Irmina Lehmann
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Ambroży (04/08/2009 13:44:44)
  • publikację informacji: Anna Ambroży (04/08/2009 13:44:55)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Ambroży (04/08/2009 13:45:42)
Lista wiadomości