Wyszukiwarka:

Lista wiadomości
Problemowa kontrola finansowa przeprowadzona w Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. w dniach od 21 grudnia 2009r. - 22 stycznia 2010r. przez inspektora ds. kontroli Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. Problemowa kontrola finansowa przeprowadzona w Zespole Szkół Ekonomicznych w Łęknie w dniach od 16 - 25 listopada 2009r. przez inspektora ds. kontroli Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. Problemowa kontrola finansowa przeprowadzona w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. w dniach od 11 - 29 września 2009r. przez pracowników Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. Problemowa kontrola finansowa przeprowadzona w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Środzie Wlkp. w dniach od 14 - 18 grudnia 2009r. przez inspektora ds. kontroli Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. Problemowa kontrola wykonania planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w dniach od 07 -11 grudnia 2009r. w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Środzie Wlkp. oraz w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. - przez inspektora ds. kontroli Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. Problemowa kontrola finansowa przeprowadzona w Zespole Szkół Rolniczych Gospodarstwie pomocniczym w Kijewie w dniach od 30 września do 16 października 2009r. przez inspektora ds. kontroli Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. Problemowa kontrola finansowa przeprowadzona w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp. w dniach od 26 października do 6 listopada 2009r. przez inspektora ds. kontroli Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. Problemowa kontrola finansowa przeprowadzona w Zespole Szkół Zawodowych w Środzie Wlkp. w dniach od 24 sierpnia do 4 września 2009r. przez inspektora ds. kontroli Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. Problemowa kontrola finansowa przeprowadzona w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. w dniach od 29 czerwca - 17 lipca 2009r. przez inspektora ds. kontroli Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. Problemowa kontrola finansowa przeprowadzona w Powiatowym Urzędzie Pracy w Środzie Wlkp. w dniach od 20 do 31 lipca 2009 r. przez inspektora ds. kontroli Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. Kontrola prawidłowości rozliczenia podatku od towarów i usług za luty 2009 r. przeprowadzona w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. w sierpniu 2009 r. przez Urząd Skarbowy w Środzie Wlkp. Problemowa kontrola finansowa przeprowadzona w Zarządzie Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. w dniach od 15 do 26 czerwca 2009 r. przez inspektora ds. kontroli Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. Problemowa kontrola finansowa przeprowadzona w Liceum Ogólnokształcącym w Środzie Wlkp. w dniach od 28 maja do 10 czerwca 2009r. przez inspektora ds. kontroli Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. Problemowa kontrola finansowa przeprowadzona w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Środzie Wlkp. w dniach od 18 do 22 maja 2009r. przez inspektora ds. kontroli Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. Problemowa kontrola finansowa przeprowadzona w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. w dniach od 23 marca do 10 kwietnia 2009r. przez inspektora ds kontroli Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. Problemowa kontrola finansowa przeprowadzona w Publicznej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Ognisku Wychowawczym w Szlachcinie w dniach od 23 kwietnia do 6 maja 2009r. przez inspektora ds. kontroli Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. Problemowa kontrola finansowa przeprowadzona w Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. w dniach od 22 grudnia 2008 r. do 23 stycznia 2009 r. przez inspektora ds. kontroli Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. Problemowa kontrola finansowa przeprowadzona w SP ZOZ w Środzie Wlkp. w dniach od 30 września do 7 listopada 2008 r. przez inspektora ds. kontroli Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. Problemowa kontrola finansowa przeprowadzona w Powiatowym Szkolnym Ośrodku Sportowo - Turystycznym w Środzie Wlkp. w dniach od 13 - 17 marca 2009 r. przez inspektora ds. kontroli Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. Problemowa kontrola finansowa przeprowadzona w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Środzie Wlkp. w dniach od 06 - 11 marca 2009r. przez inspektora ds. kontroli Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. Problemowa kontrola finansowa przeprowadzona w Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Środzie Wlkp. w dniach od 05 - 12 lutego 2009r. przez inspektora ds. kontroli Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. Wystapienie pokontrolne Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego po przeprowadzeniu kontroli planowej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej po przeprowadzeniu kontroli planowej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej, która miała miejsce w dniu 18 sierpnia 2008 r. Problemowa kontrola finansowa przeprowadzona w Zespole Szkół Ekonomicznych w Łęknie w dniach od 12 do 25 listopada 2008r. przez inspektora ds. kontroli Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. Problemowa kontrola finansowa przeprowadzona w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp. w dniach od 27 listopada do 8 grudnia 2008r. przez inspektora ds. kontroli Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. Kontrola problemowa w zakresie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. przeprowadzona przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu. Kontrola przedsięwzięcia "Zakup ciężkiego pojazdu gaśniczego z napędem terenowym" przeprowadzona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu