Wyszukiwarka:

Problemowa kontrola finansowa przeprowadzona w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Środzie Wlkp. w dniach od 12 - 20 czerwca 2008r.
 

Opis: Problemowa kontrola finansowa przeprowadzona w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Środzie Wlkp. w dniach od 12 - 20 czerwca 2008r. - zgodnie z Zarządzeniem Nr 4/2006 Starosty Średzkiego z dnia 10 marca 2006r. oraz planem kontroli na 2008r. przez Irminę Lehmann - inspektora ds. kontroli Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.

Zakres kontroli :

  • prawidłowość dokonywania wydatków ze środków publicznych,
  • przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej, o której mowa w art. 187 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami),
  • realizacja zaleceń pokontrolnych zawartych w piśmie OP.0913-7/07 z 04.04.2007r.

Kontrolą objęto okres od 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2007r.

Do ustaleń zawartych w protokole nie wniesiono zastrzeżeń.

Protokół kontroli podpisany został w dniu 12 sierpnia 2008r.

W załączeniu - wystąpienie pokontrolne Starosty Średzkiego z dnia 26 sierpnia 2008r. - do pobrania (plik pdf).

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Irmina Lehmann
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Ambroży (11/09/2008 10:33:41)
  • publikację informacji: Anna Ambroży (11/09/2008 10:34:21)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Ambroży (11/09/2008 10:34:21)
Lista wiadomości