Wyszukiwarka:

Problemowa kontrola finansowa przeprowadzona w Publicznej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Ognisku Wychowawczym w Szlachcinie w dniach od 31 marca do 11 kwietnia 2008r.
 

Opis: Problemowa kontrola finansowa przeprowadzona w Publicznej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Ognisku Wychowawczym w Szlachcinie w dniach od  31 marca do 11 kwietnia 2008r. - zgodnie z Zarządzeniem Nr 4/2006 Starosty Średzkiego z dnia 10 marca 2006r. oraz planem kontroli na 2008r. przez Irminę Lehmann - inspektora ds. kontroli Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. 

Zakres kontroli :

  • prawidłowość dokonywania wydatków ze środków publicznych,
  • przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej, o której mowa w art. 187 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami).


Kontrolą objęto okres od 01 stycznia 2006r. do 31 grudnia 2007r.

Protokół kontroli podpisany został w dniu 03 czerwca 2008r.

Do ustaleń zawartych w protokole kontroli sprzeciwu nie wniesiono.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Irmina Lehmann
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Ambroży (16/06/2008 09:20:19)
  • publikację informacji: Anna Ambroży (16/06/2008 09:20:29)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Ambroży (16/06/2008 09:21:21)
Lista wiadomości