Wyszukiwarka:

Lista wiadomości
Problemowa kontrola finansowa przeprowadzona w ZSR-Gospodarstwie Pomocniczym w Kijewie w dniach od 10 do 19 grudnia 2008r. przez inspektora ds. kontroli Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. Kontrola postępowania z materiałami archiwalnymi przeprowadzona w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. przez Archiwum Państwowe w Poznaniu w dn. 28 listopada 2008 r. Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej Powiatu Średzkiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. przeprowadzona przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu. Problemowa kontrola finansowa przeprowadzona w Powiatowym Urzędzie Pracy w Środzie Wlkp. w dniach od 16 - 26 września 2008r. przez inspektora ds. kontroli Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. Problemowa kontrola finansowa przeprowadzona w Zespole Szkół Zawodowych w Środzie Wlkp. w dniach od 1 do 12 września 2008 r. przez inspektora ds. kontroli Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. Problemowa kontrola finansowa przeprowadzona w Liceum Ogólnokształcącym w Środzie Wlkp. w dniach od 7 - 21 sierpnia 2008 r. przez inspektora ds. kontroli Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. Problemowa kontrola finansowa przeprowadzona w Zarządzie Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. w dniach od 26 czerwca do 31 lipca 2008r. przez inspektora ds. kontroli Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. Problemowa kontrola finansowa przeprowadzona w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Środzie Wlkp. w dniach od 12 - 20 czerwca 2008r. przez inspektora ds. kontroli Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. Problemowa kontrola finansowa przeprowadzona w Powiatowym Szkolnym Ośrodku Sportowo - Turystycznym w Środzie Wlkp. w dniach od 5 do 9 czerwca 2008r. przez inspektora ds. kontroli Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. Problemowa kontrola finansowa przeprowadzona w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Środzie Wlkp. w dniach od 23 - 29 maja 2008r. przez inspektora ds. kontroli Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. Problemowa kontrola finansowa przeprowadzona w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Środzie Wlkp. w dniach od 15 - 20 maja 2008r. przez inspektora ds. kontroli Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. Problemowa kontrola finansowa przeprowadzona w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Środzie Wlkp. w dniach od 22 - 30 kwietnia 2008r. zgodnie z Zarządzeniem Nr 4/2006 Starosty Średzkiego z dnia 10 marca 2006r. oraz planem kontroli na 2008r. przez inspektora ds. kontroli Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. Problemowa kontrola finansowa przeprowadzona w Publicznej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Ognisku Wychowawczym w Szlachcinie w dniach od 31 marca do 11 kwietnia 2008r. przez inspektora ds. kontroli Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. Problemowa kontrola finansowa przeprowadzona w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. w dniach od 17 do 27 marca 2008 r. przez inspektora ds. kontroli Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. Problemowa kontrola w zakresie wykonania planu finansowego PFGZGiK przeprowadzona w dniach od 28 lutego do 13 marca 2008r. w PODGiK w Środzie Wlkp. przez inspektora ds. kontroli Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. Problemowa kontrola finansowa przeprowadzona w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. w dniach od 12 - 26 lutego 2008 r. przez inspektora ds. kontroli Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. Problemowa kontrola finansowa przeprowadzona w Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. w dniach od 07 do 23 stycznia 2008 r. przez inspektora ds. kontroli Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. Problemowa kontrola finansowa przeprowadzona w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Środzie Wlkp. w dniach od 28 stycznia do 06 lutego 2008 r. przez inspektora ds. kontroli Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.