Wyszukiwarka:

2007 rok

Lista wiadomości
Problemowa kontrola finansowa przeprowadzona w SP ZOZ w Środzie Wlkp. w dniach od 16 października do 07 listopada 2007r. przez inspektora ds. kontroli Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. Problemowa kontrola finansowa przeprowadzona w Zespole Szkół Ekonomicznych w Łęknie w dniach od 15 listopada do 11 grudnia 2007r. przez inspektora ds. kontroli Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. Problemowa kontrola finansowa przeprowadzona w Zespole Szkół Rolniczych Gospodarstwie Pomocniczym w Kijewie w dniach od 20 lipca do 21 września 2007r. przez inspektora ds. kontroli Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. Problemowa kontrola finansowa przeprowadzona w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp. w dniach od 25 września do 12 października 2007r. przez inspektora ds. kontroli Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. Informacja z kontroli problemowej przeprowadzonej w PODGiK - gospod. pomocniczym Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. - przez Wojewódzką Inspekcję Geodezyjną i Kartograficzną Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w zakresie przebiegu granic podziału terytorialnego i obrębów ewidencyjnych w bazie danych części geometrycznej ewidencji gruntów i budynków. Problemowa kontrola finansowa przeprowadzona w Zespole Szkół Zawodowych w Środzie Wlkp. w dniach od 28 czerwca do 17 lipca 2007r. przez inspektora ds. kontroli Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. Informacja z kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. przez NIK - Delegaturę w Poznaniu w zakresie restrukturyzacji SP ZOZ w Środzie Wlkp., ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania pomocy publicznej w latach 2005-2007 r. Problemowa kontrola finansowa przeprowadzona w Liceum Ogólnokształcącym w Środzie Wlkp. w dniach od 11 - 27 czerwca 2007 r. przez inspektora ds. kontroli Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. Problemowa i doraźna kontrola finansowa przeprowadzona w Powiatowym Urzędzie Pracy w Środzie Wlkp. w dniach od 30 kwietnia do 26 maja 2007 r. przez inspektora ds. kontroli Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. Informacja z kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. przez Najwyższą Izbę Kontroli Delegaturę w Poznaniu w zakresie powiązań budżetów jednostek samorządu terytorialnego z budżetem państwa w 2006 r. Kontrola została przeprowadzona w okresie od 17.01.2007 r. do 23.03.2007 r. Problemowa kontrola finansowa przeprowadzona w Zarządzie Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. w dniach od 09 – 29 marca 2007r. przez inspektora ds. kontroli Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. Problemowa kontrola finansowa przeprowadzona w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Środzie Wlkp. w dniach od 28 lutego do 8 marca 2007r. przez inspektora ds. kontroli Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. Problemowa kontrola finansowa przeprowadzona w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Środzie Wlkp. w dniach od 16 - 26 lutego 2007 r. przez inspektora ds. kontroli Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. Problemowa kontrola finansowa przeprowadzona w Powiatowym Szkolnym Ośrodku Sportowo - Turystycznym w Środzie Wlkp. w dniach od 7 - 15 lutego 2007 r. przez inspektora ds. kontroli Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. Problemowa kontrola finansowa przeprowadzona w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Środzie Wlkp. w dniach od 29 stycznia do 5 lutego 2007 r. przez inspektora ds. kontroli Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. Kontrola realizacji przez Powiat Średzki projektu "Wyrównanie szans w dostępie do edukacji studentów z powiatu średzkiego" przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu - Departament Edukacji i Nauki, w dniu 27 lutego 2007 r.