Wyszukiwarka:

2006 rok

Lista wiadomości
Problemowa kontrola finansowa przeprowadzona w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. w dniach od 21 grudnia 2006r. do 22 stycznia 2007r Problemowa kontrola finansowa przeprowadzona w Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. w dniach od 28 listopada do 20 grudnia 2006 r. Kontrola realizacji projektu pn. "Przebudowa bloku operacyjnego, sterylizatorni, stacji mycia łóżek i windy w SP ZOZ w Środzie Wlkp." przeprowadzona przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu - Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi w dniu 1 przeprowadzona przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu - Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi, w dniu 18 października 2006 r. Problemowa kontrola finansowa przeprowadzona w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Środzie Wlkp. w dniach od 24 października do 3 listopada 2006 r. Problemowa kontrola finansowa przeprowadzona w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp. w dniach od 29 września do 20 października 2006 r. Problemowa kontrola finansowa przeprowadzona w Zespole Szkół Ekonomicznych w Łęknie w dniach od 18 do 28 września 2006 r. Problemowa kontrola finansowa przeprowadzona w Zespole Szkół Rolniczych Gospodarstwie Pomocniczym w Kijewie w dniach od 31 sierpnia do 14 września 2006 r. Kontrola problemowa przeprowadzona przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. w okresie od 21 do 28 czerwca 2006 r. w zakresie zgodności z prawem działań podejmowanych przez Zarząd Powiatu w okresie I i II kwartału 2006 r. Kontrola kompleksowa przeprowadzona przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. w okresie od 6 czerwca do 7 lipca 2006 r. Kontrola dotyczyła realizowania przez Starostwo Powiatowe w Środzie Wlkp. zadań z zakresu administracji rządowej oraz wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa za rok 2005. Problemowa kontrola finansowa przeprowadzona w Liceum Ogólnokształcącym w Środzie Wlkp. w dniach od 21 lipca do 30 sierpnia 2006r. Problemowa kontrola finansowa przeprowadzona w Zespole Szkół Zawodowych w Środzie Wlkp. w dniach od 22 czerwca do 10 lipca 2006r. Problemowa kontrola finansowa przeprowadzona w Zarządzie Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. w dniach od 30 maja do 21 czerwca 2006 r. Problemowa kontrola finansowa przeprowadzona w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. w dniach od 25 kwietnia do 25 maja 2006r. Kontrola doraźna przeprowadzona w Powiatowym Urzędzie Pracy w Środzie Wlkp. w dniach od 4 do 5 maja 2006r. Problemowa kontrola finansowa przeprowadzona w Powiatowym Urzędzie Pracy w Środzie Wlkp. w dniach od 29 marca do 19 kwietnia 2006r. Kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej w ramach realizacji ZPORR przeprowadzona w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. w kwietniu i 5 maja 2006 r. Problemowa kontrola finansowa przeprowadzona w Publicznej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Ognisku Wychowawczym w Szlachcinie w dniach od 13 do 27 marca 2006 r. Problemowa kontrola finansowa przeprowadzona w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. w dniach od 21 lutego do 10 marca 2006 r. Problemowa kontrola finansowa przeprowadzona w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Środzie Wlkp. w dniach od 7 do 17 lutego 2006r. Kontrola problemowa przeprowadzona w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. w dniach od 9 stycznia do 3 lutego 2006 r.