Wyszukiwarka:

2005 rok

Problemowa kontrola finansowa przeprowadzona w Prywatnej Szkole Policealnej EURONAUKA w Środzie Wlkp. ul. Brodowska 28 w dniach od 1 do 8 marca 2005 r.

 

Opis: Problemowa kontrola finansowa przeprowadzona w Prywatnej Szkole Policealnej EURONAUKA w Środzie Wlkp. ul. Brodowska 28 w dniach od 1 do  marca 2005r. – zgodnie z § 4 umowy nr 1/2004 zmienionej aneksem nr 1 z dnia 26 kwietnia 2004 r. oraz planem kontroli na 2005 r. przez Irminę Lehmann- inspektora ds. kontroli Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. 

 

Zakres kontroli: prawidłowość wykorzystania przekazanej w 2004 r. dotacji na wydatki bieżące.

 

Protokół kontroli podpisany został w dniu 08 marca 2005 r. Do ustaleń zawartych w protokole kontroli sprzeciwu nie wniesiono.

 

 

W załączeniu - Wystąpienie pokontrolne Starosty Średzkiego z dnia 21 marca 2005 r.

(Załącznik prezentowany jest w pliku pdf)

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Irmina Lehmann
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Ambroży (29/04/2005 08:48:33)
  • publikację informacji: Anna Ambroży (05/05/2005 08:56:06)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Ambroży (05/05/2005 08:55:59)
Lista wiadomości