Wyszukiwarka:

2005 rok

Lista wiadomości
Problemowa kontrola finansowa przeprowadzona w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. w dniach od 25 listopada do 16 grudnia 2005 r. Problemowa kontrola finansowa przeprowadzona w Zespole Szkół Ekonomicznych w Łęknie w dniach od 25 października do 23 listopada 2005 r. Kontrola doraźna w zakresie wykonania planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym przeprowadzona w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. w dniach od 7 do 19 października 2005 r. Problemowa kontrola finansowa przeprowadzona w Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. w dniach od 14 września do 4 października 2005 r. Problemowa kontrola finansowa przeprowadzona w Powiatowym Szkolnym Ośrodku Sportowo-Turystycznym w Środzie Wlkp. w dniach od 7 do 12 września 2005 r. Problemowa kontrola finansowa przeprowadzona w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Środzie Wlkp. w dniach od 31 sierpnia do 6 września 2005 r. Problemowa kontrola finansowa przeprowadzona w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Środzie Wlkp. w dniach od 24 do 30 sierpnia 2005 r. Problemowa kontrola finansowa przeprowadzona w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Środzie Wlkp. w dniach od 18 do 23 sierpnia 2005r. Doraźna kontrola przeprowadzona w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. w dniach od 5 do 22 lipca 2005 r. Problemowa kontrola finansowa przeprowadzona w Liceum Ogólnokształcącym w Środzie Wlkp. w dniach od 15 czerwca do 4 lipca 2005 r. Problemowa kontrola finansowa przeprowadzona w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Środzie Wlkp. w dniach od 7 do 14 czerwca 2005 r. Problemowa kontrola finansowa przeprowadzona w Zespole Szkół Zawodowych w Środzie Wlkp. w dniach od 6 maja do 1 czerwca 2005 r. Problemowa kontrola finansowa przeprowadzona w Zarządzie Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. ul. Libelta 2a w dniach od 11 do 30 kwietnia 2005r. Problemowa kontrola finansowa przeprowadzona w Zespole Szkół Rolniczych -Gospodarstwie Pomocniczym w Kijewie w dniach od 10 marca do 8 kwietnia 2005r. Problemowa kontrola finansowa przeprowadzona w Prywatnej Szkole Policealnej EURONAUKA w Środzie Wlkp. ul. Brodowska 28 w dniach od 1 do 8 marca 2005 r. Problemowa kontrola finansowa przeprowadzona w dniach od 22 do 28 lutego 2005 r. w Urzędzie Gminy Zaniemyśl. Problemowa kontrola finansowa przeprowadzona w dniach od 7 do 18 lutego 2005r. w Zespole Szkół Ekonomicznych w Łęknie. Kontrola doraźna w SP ZOZ w Środzie Wlkp. przeprowadzona w dniu 24 stycznia 2005 r.