Wyszukiwarka:

Podstawy prawne działania

Regulamin organizacyjny
REGULAMIN ORGANIZACYJNY
Liceum Ogólnokształcącego
im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wlkp.
 
Rozdział I
 
          Postanowienia ogólne
1. Regulamin organizacyjny zwany dalej "regulaminem" określa zasady funkcjonowania Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich ul. Kegla 1a 63-000 Środa Wlkp. zakresy działania sekcji oraz zawiera postanowienia związane z działalnością szkoły.
2. Szkoła działa na podstawie: przepisów dotyczących jednostek budżetowych, systemu oświaty oraz pracowników ekonomicznych, administracyjnych i pracowników obsługi szkoły.
3. Działalnością szkoły kieruje dyrektor szkoły.
4. Strukturę organizacyjną szkoły stanowią:
a) kierownictwo szkoły:
ˇ    dyrektor szkoły
ˇ    zastępca dyrektora szkoły
ˇ    główny księgowy
b) pracownicy administracyjni szkoły:
ˇ    specjalista ds. kadr
ˇ    starszy referent ds. administracji
ˇ    referent ds. administracji
 
5. Przy załatwianiu spraw stosuje się postanowienia Kodeksu postępowania administracyjnego, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
 
 
 
____________________________
 
Pełny tekst Regulaminu Organizacyjnego Liceum Ogólnokształcącego w Środzie Wlkp. w załączeniu.
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Julia Michniewska (02/07/2003 12:12:15)
  • publikację informacji: (30/11/1999 00:00:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Julia Michniewska (02/07/2003 12:19:01)