Wyszukiwarka:

Lista wiadomości
AB.6743.158.2019 - Informacja Starosty Średzkiego o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia złożonego przez Inwestora dotyczącego zamiaru budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego wraz z przydomową oczyszczalnią ścieków, na dz. nr ewid. 134/5 w m. Starkówiec Piątkowski, jednostka ewidencyjna Środa Wlkp. AB.6743.150.2019 - Informacja Starosty Średzkiego o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia złożonego przez Inwestora dot. budowy sieci wodociągowej Dz110 PE100 SDR 17 PN 10 w Środzie Wielkopolskiej w rejonie ulicy Słonecznej na działkach nr 304, 3675/4 obręb ewid. Środa Wlkp., jednostka ewid. Środa Wlkp. AB.6743.149.2019 - - Informacja Starosty Średzkiego o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia złożonego przez Inwestora dot. budowy sieci wodociągowej Dz110 PE100 SDR 17 PN 10 w Środzie Wielkopolskiej w rejonie ulicy Dmowskiego na działkach nr 1183/4, 1183/19, 1183/18, 1183/17, 1182/12, 1181/9, 1182/19 obręb ewid. Środa Wlkp., jednostka ewid. Środa Wlkp. AB.6743.87.2019 - Informacja Starosty Średzkiego o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia złożonego przez Inwestora dotyczącego zgłoszenia budowy sieci wodociągowej na dz. nr ewid. 19 i 18/95 w m. Dominowo, gmina Dominowo. AB.6743.127.2019 - Informacja Starosty Średzkiego o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia złożonego przez Inwestora dotyczącego zgłoszenia budowy sieci wodociągowej, na dz. nr ewid. 113/12, 113/3 i 89/2 w m. Dębicz i na dz. nr ewid. 3/5 i 2/5 w m. Dębiczek, jednostka ewidencyjna Środa Wlkp. AB.6743.56.2019 - Informacja Starosty Średzkiego o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia złożonego przez Inwestora dot. budowy sieci wodociągowej dn110 PE100 SDR 17 PN 10 w Środzie Wielkopolskiej w rejonie ulicy Drzymały, Szymańskiego, Opielińskiego na działkach nr 1563, 1256, 1264/1, 1255/2, 1275/31, 1275/9 obręb ewid. Środa Wlkp., jednostka ewid. Środa Wlkp. AB.6743.47.2019 - Informacja Starosty Średzkiego o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia złożonego przez Inwestora dot. budowy sieci wodociągowej dn100 PE100 SDR 17 PN 10 w Środzie Wielkopolskiej w rejonie ulicy Fabrycznej na działkach nr 3792, 3787 obręb ewid. Środa Wlkp., jednostka ewid. Środa Wlkp. AB.6743.21.2019 - Informacja Starosty Średzkiego o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia złożonego przez Inwestora dot. budowy linii kablowych nn 0,4kV, szafy kablowej nn 0,4kV złączy kablowo-pomiarowych nn 0,4kV dla zasilania kompleksu budynków jednorodzinnych dwulokalowych w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Krajewskiego, Andersa na działkach nr 28/7, 28/6, 28/8, 28/9, 27/8, 27/77, 27/93, 3701 obręb ewid. Środa Wlkp., jednostka ewid. Środa Wlkp.