Wyszukiwarka:

Lista wiadomości
AB.6743.273.2019 - Informacja Starosty Średzkiego o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia złożonego przez Inwestora dot. budowy sieci wodociągowej Dz 250 PE na działkach oznaczonych nr ewid. 2775, 2769/2, 2776, 2769/1, 2768/1, 2777/3, 2777/4, 2777/1 położonych w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Poselskiej. AB.6743.218.2019 - Informacja Starosty Średzkiego o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia złożonego przez Inwestora dotyczącego budowy sieci wodociągowej w Środzie Wlkp. w rejonie ul. Akacjowej na dz. 554/82,554/86,500/3,554/79,554/80,552/86 AB.6743.38.2019 - Informacja Starosty Średzkiego o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia złożonego przez Inwestora dotyczącego zamiaru przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Brodowo na dz. nr ewid. 174/20, gm. Środa Wlkp. AB.6743.191.2019 - Informacja Starosty Średzkiego o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia złożonego przez Inwestora dot. budowy linii kablowych nn 0,4 kV ze złączami kablowymi, na działkach o nr ewid. 466/2, 466/26, 464/7, 464/9, 464/12, 464/13, 464/14, 464/15, 464/16, 464/17, 464/18, 464/19, 464/20, 464/21, 464/22, 464/23, 464/24, 464/25, 464/26, 464/27, 464/28, 464/29, 464/30, 464/31, 464/32, 464/33, 464/35, 464/37, 464/38, 464/39, 464/40, obręb ewid. Murzynowo Leśne, jednostka ewid. Krzykosy. AB.6743.189.2019 - Informacja Starosty Średzkiego o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia złożonego przez Inwestora dot. budowy sieci wodociągowej w Środzie Wlkp. w rejonie ul. Fabrycznej na działkach oznaczonych nr ewid. 3848, 3787, 3849, 3781. AB.6743.158.2019 - Informacja Starosty Średzkiego o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia złożonego przez Inwestora dotyczącego zamiaru budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego wraz z przydomową oczyszczalnią ścieków, na dz. nr ewid. 134/5 w m. Starkówiec Piątkowski, jednostka ewidencyjna Środa Wlkp. AB.6743.150.2019 - Informacja Starosty Średzkiego o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia złożonego przez Inwestora dot. budowy sieci wodociągowej Dz110 PE100 SDR 17 PN 10 w Środzie Wielkopolskiej w rejonie ulicy Słonecznej na działkach nr 304, 3675/4 obręb ewid. Środa Wlkp., jednostka ewid. Środa Wlkp. AB.6743.149.2019 - - Informacja Starosty Średzkiego o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia złożonego przez Inwestora dot. budowy sieci wodociągowej Dz110 PE100 SDR 17 PN 10 w Środzie Wielkopolskiej w rejonie ulicy Dmowskiego na działkach nr 1183/4, 1183/19, 1183/18, 1183/17, 1182/12, 1181/9, 1182/19 obręb ewid. Środa Wlkp., jednostka ewid. Środa Wlkp. AB.6743.87.2019 - Informacja Starosty Średzkiego o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia złożonego przez Inwestora dotyczącego zgłoszenia budowy sieci wodociągowej na dz. nr ewid. 19 i 18/95 w m. Dominowo, gmina Dominowo. AB.6743.127.2019 - Informacja Starosty Średzkiego o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia złożonego przez Inwestora dotyczącego zgłoszenia budowy sieci wodociągowej, na dz. nr ewid. 113/12, 113/3 i 89/2 w m. Dębicz i na dz. nr ewid. 3/5 i 2/5 w m. Dębiczek, jednostka ewidencyjna Środa Wlkp. AB.6743.56.2019 - Informacja Starosty Średzkiego o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia złożonego przez Inwestora dot. budowy sieci wodociągowej dn110 PE100 SDR 17 PN 10 w Środzie Wielkopolskiej w rejonie ulicy Drzymały, Szymańskiego, Opielińskiego na działkach nr 1563, 1256, 1264/1, 1255/2, 1275/31, 1275/9 obręb ewid. Środa Wlkp., jednostka ewid. Środa Wlkp. AB.6743.47.2019 - Informacja Starosty Średzkiego o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia złożonego przez Inwestora dot. budowy sieci wodociągowej dn100 PE100 SDR 17 PN 10 w Środzie Wielkopolskiej w rejonie ulicy Fabrycznej na działkach nr 3792, 3787 obręb ewid. Środa Wlkp., jednostka ewid. Środa Wlkp. AB.6743.21.2019 - Informacja Starosty Średzkiego o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia złożonego przez Inwestora dot. budowy linii kablowych nn 0,4kV, szafy kablowej nn 0,4kV złączy kablowo-pomiarowych nn 0,4kV dla zasilania kompleksu budynków jednorodzinnych dwulokalowych w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Krajewskiego, Andersa na działkach nr 28/7, 28/6, 28/8, 28/9, 27/8, 27/77, 27/93, 3701 obręb ewid. Środa Wlkp., jednostka ewid. Środa Wlkp.