Wyszukiwarka:

Lista wiadomości
AB.6743.442.2016 - Informacja Starosty Średzkiego o wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia dot. rozbudowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Zaniemyśl przy ulicy Słonecznej, na działkach o nr ewid. 485/17, 485/18, 485/39. AB.6743.421.2016 - Informacja Starosty Średzkiego o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia złożonego przez Inwestora dot. budowy elektroenergetycznej sieci oświetlenia drogowego w pasie drogi powiatowej, na działkach o nr ewid. 26/1, 15 w m. Młodzikowice, gm. Krzykosy. AB.6743.438.2016 - Informacja Starosty Średzkiego o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia złożonego przez Inwestora dot. budowy elektroenergetycznej sieci oświetlenia drogowego w pasie drogi gminnej, na działce o nr ewid. 187/2 obręb ewid. Krzykosy, jednostka ewid. Krzykosy AB.6743.437.2016 - Informacja Starosty Średzkiego o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia złożonego przez Inwestora dot. budowy elektroenergetycznej sieci oświetlenia drogowego, na działkach o nr ewid. 70/1 i 85/4 obręb ewid. Sulęcinek, jednostka ewid. Krzykosy AB.6743.436.2016 - Informacja Starosty Średzkiego o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia złożonego przez Inwestora dot. budowy elektroenergetycznej sieci oświetlenia drogowego, na działkach o nr ewid. 593 i 1052/1 obręb ewid. Krzykosy, jednostka ewid. Krzykosy AB.6743.425.2016 - Informacja Starosty Średzkiego o wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia dot. budowy linii kablowej nn wraz ze złączami w m. Sulęcinek, gm. Krzykosy, ul. Zacisze, na działkach o nr ewid. 356, 355/18, 358/6, 358/7, 358/8, 358/9. AB.6743.410.2016 - Informacja Starosty Średzkiego o wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia na budowę linii kablowej nn 04 kV wraz ze złączami kablowymi na dz. o nr ewid. 3668/8, 176, 29, 27/44 27/73, 27/28, 27/30, 27/35, 27/38, 27/45 położonych w Środzie Wlkp. w rejonie ul. Strzeleckiej. AB.6743.340.2016 - Informacja Starosty Średzkiego o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia złożonego przez Inwestora na budowę linii kablowej nn 04 kV wraz ze złączami kablowymi na dz. o nr ewid. 206, 204/2, 204/5, 204/6, 204/7, 204/8, 204/9, 204/10, 204/11, 204/12, 204/13, 204/14, 204/15, 204/16, 204/17 położonych w Środzie Wlkp. w rejonie ul. Polnej. AB.6743.355.2016 - Informacja Starosty Średzkiego o wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia na budowę elektroenergetycznej sieci oświetlenia drogowego w pasie drogi powiatowej, na działkach o nr ewid. 26/1, 169, 12, 15, 19, 23 w m. Młodzikowice, gm. Krzykosy AB.6743.284.2016 - Informacja Starosty Średzkiego o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia złożonego przez Inwestora na budowę jednorodzinnego budynku mieszkalnego w Dębiczku, gm. Środa Wielkopolska, na działce o nr ewid. 45/43. AB.6743.266.2016 - Informacja Starosty Średzkiego o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia złożonego przez Inwestora dot. budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Lubonieczek, gmina Zaniemyśl, na działce o nr ewid. 116/6. AB.6743.281.2016- Informacja Starosty Średzkiego o umorzeniu postępowania na wniosek Inwestora dot. budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Zaniemyśl, ul. Ogrodowa, dz. nr ewid. 782 AB.6743.272.2016- Informacja Starosty Średzkiego o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia złożonego przez Inwestora dot. budowy linii kablowej nn 0,4 kV ze złączami w miejscowości Dominowo w rejonie ul. Centralnej, na działkach o nr ewid. 175/4, 329/1, 175/5, 126, 181/16, 181/11, 181/13, 181/15. AB.6743.248.2016- Informacja Starosty Średzkiego o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia złożonego przez Inwestora dot. zamiaru budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Boguszynek, gmina Nowe Miasto nad Wartą, na działce o nr ewid. 144/2. AB.6743.270.2016- Informacja Starosty Średzkiego o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia złożonego przez Inwestora dot. budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego w miejscowości Łękno, gmina Zaniemyśl, na działce o nr ewid. 402/1. AB.6743.240.2016 - Informacja Starosty Średzkiego o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia złożonego przez Inwestora na budowę elektroenergetycznej sieci oświetlenia drogowego w pasie drogi gminnej - dobudowa nowego odcinka w m. Solec, gm. Krzykosy, na działkach o nr ewid. 259, 260 i 262. AB.6743.259.2016 - Informacja Starosty Średzkiego o umorzeniu postępowania na wniosek Inwestora dot. zgłoszenia budowy sieci cieplnej 2xDN150mm z rur stalowych, preizolowanych na dz. o nr ewid. 1275/28, 1275/9, 1277, 1547/2, 1514/2, 1585/1, 1585/2 położonych w Środzie Wlkp. w rejonie ul. Maksymiliana Jackowskiego, Kochanowskiego, gen. Józefa Hallera, Poselskiej,. AB.6743.194.2016 - Informacja Starosty Średzkiego o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia złożonego przez Inwestora dot. przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Zaniemyśl, przy ul. Działkowej, na działce o nr ewid. 129. AB.6743.175.2016 - Informacja Starosty Średzkiego o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia złożonego przez Inwestora dot. zamiaru dobudowy tarasu do budynku mieszkalnego, zlokalizowanego w miejscowości Zaniemyśl, przy ul. Słonecznej, na działce o nr ewid. 485/30. AB.6743.207.2016 - Informacja Starosty Średzkiego o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia złożonego przez Inwestora dot. budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego w Janowie, gm. Środa Wielkopolska na działce o nr ewid. 76/6. AB.6743.133.2016 - Informacja Starosty Średzkiego o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia złożonego przez Inwestora dot. zamiaru wykonania odcinka rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Zwola, rejon ul. Głównej, gmina Zaniemyśl, na działkach o nr ewid. 117/2, 115/52, 115/55, 115/23, 114/41. AB.6743.158.2016 - AB.6743.31.2016 - Informacja Starosty Średzkiego o wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia na budowę elektroenergetycznej sieci oświetlenia drogowego w pasie drogi gminnej - dobudowa nowego odcinka w m. Solec, gm. Krzykosy, na działkach o nr ewid. 259, 262 i 260. AB.6743.160.2016 - Informacja Starosty Średzkiego o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia złożonego przez Inwestora na budowę elektroenergetycznej sieci oświetlenia drogowego w pasie drogi gminnej - dobudowa nowego odcinka w m. Miąskowo, gm. Krzykosy, na działkach o nr ewid. 340/2 i 324/1. AB.6743.159.2016 - Informacja Starosty Średzkiego o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia złożonego przez Inwestora na budowę elektroenergetycznej sieci oświetlenia drogowego w pasie drogi powiatowej - dobudowa nowego odcinka w m. Sulęcinek, gm. Krzykosy, na działce o nr ewid. 229. AB.6743.157.2016 - Informacja Starosty Średzkiego o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia złożonego przez Inwestora na budowę elektroenergetycznej sieci oświetlenia drogowego w pasie drogi powiatowej - dobudowa nowego odcinka w m. Sulęcinek, gm. Krzykosy, na działce o nr ewid. 278/2. AB.6743.156.2016 - Informacja Starosty Średzkiego o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia złożonego przez Inwestora na budowę elektroenergetycznej sieci oświetlenia drogowego w pasie drogi gminnej - dobudowa nowego odcinka w m. Pięczkowo, gm. Krzykosy, na działce o nr ewid. 278. AB.6743.155.2016 - Informacja Starosty Średzkiego o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia złożonego przez Inwestora na budowę elektroenergetycznej sieci oświetlenia drogowego w pasie drogi gminnej - dobudowa nowego odcinka w m. Pięczkowo, gm. Krzykosy, na działce o nr ewid. 244. AB.6743.141.2016 - Informacja Starosty Średzkiego o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia złożonego przez Inwestora dot. budowy linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi przy ul. Strzeleckiej w Środzie Wielkopolskiej, na działkach o nr ewid. 1/8, 1/9, 3/1, 3/2, 3/4, 3/7, 3/9, 29 oraz w Zielnikach, gm. Środa Wielkopolska, na działkach o nr ewid. 177/27, 86. AB.6743.123.2016 - Informacja Starosty Średzkiego o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia złożonego w dniu 08.04.2016 r. na budowę elektroenergetycznej sieci oświetlenia drogowego w pasie drogi gminnej - dobudowa nowego odcinka w m. Solec, gm. Krzykosy, na działkach o nr ewid. 166/9, 72, 32, 169, 42, 103/27. AB.6743.122.2016 - Informacja Starosty Średzkiego o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia złożonego w dniu 08.04.2016 r. na budowę elektroenergetycznej sieci oświetlenia drogowego w pasie drogi gminnej - dobudowa nowego odcinka w m. Solec, gm. Krzykosy, na działkach o nr ewid. 166/9, 169. AB.6743.121.2016 - Informacja Starosty Średzkiego o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia złożonego w dniu 08.04.2016 r. na budowę elektroenergetycznej sieci oświetlenia drogowego w pasie drogi powiatowej - dobudowa nowego odcinka w m. Garby, gm. Krzykosy, na działkach o nr ewid. 26, 8/6. AB.6743.99.2016 - Informacja Starosty Średzkiego o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia złożonego w dniu 25.03.2016 r. na budowę elektroenergetycznej sieci oświetlenia drogowego w pasie drogi gminnej- dobudowa nowego odcinka w m. Krzykosy, na działkach o nr ewid. 531/3, 531/4. AB.6743.98.2016 - Informacja Starosty Średzkiego o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia złożonego w dniu 25.03.2016 r. na budowę elektroenergetycznej sieci oświetlenia drogowego w pasie drogi gminnej- dobudowa nowego odcinka w m. Krzykosy, na działkach o nr ewid. 613/1, 276 i 1001. AB.6743.51.2016 - Informacja Starosty Średzkiego o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Murzynowo Leśne, gm. Krzykosy, na działce o nr ewid. 117/16. AB.6743.41.2016 - Informacja Starosty Średzkiego o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia dot. zamiaru wykonania przyłącza energetycznego - oświetlenia ulicznego, teren sala sportowa-stadion, na działkach o nr ewid. 187/4, 187/11, 187/13,187/92, 187/91, 187/52. AB.6743.39.2016 - Informacja Starosty Średzkiego o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia dot. budowy linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi w Brodowie, gm. Środa Wielkopolska, na działkach o nr ewid 162/55, 284/1, 162/64, 162/1 AB.6743.42.2016 - Informacja Starosty Średzkiego o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia dot. budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego w Pławcach, gm. Środa Wielkopolska na działce o nr ewid. 82/31 AB.6743.9.2016 - Informacja Starosty Średzkiego o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia na budowę jednorodzinnego budynku mieszkalnego wraz ze zbiornikiem bezodpływowym w Pławcach, gm. Środa Wielkopolska, na działce o nr ewid. 82/38. AB.6743.30.2016 - Informacja Starosty Średzkiego o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia na budowę elektroenergetycznej sieci oświetlenia drogowego w pasie drogi powiatowej - dobudowa nowego odcinka w m. Solec, gm. Krzykosy, na działce o nr ewid. 147/1. AB.6743.31.2016 - Informacja Starosty Średzkiego o wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia na budowę elektroenergetycznej sieci oświetlenia drogowego w pasie drogi powiatowej - dobudowa nowego odcinka w m. Garby, gm. Krzykosy, na działce o nr ewid. 26. AB.6743.29.2016 - Informacja Starosty Średzkiego o wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia na budowę elektroenergetycznej sieci oświetlenia drogowego w pasie drogi gminnej - dobudowa nowego odcinka w m. Solec, gm. Krzykosy, na działkach o nr ewid. 166/9, 169. AB.6743.28.2016 - Informacja Starosty Średzkiego o wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia na budowę elektroenergetycznej sieci oświetlenia drogowego w pasie drogi gminnej - dobudowa nowego odcinka w m. Solec, gm. Krzykosy, na działkach o nr ewid. 166/9, 72, 32, 169, 42, 103/27. AB.6743.21.2016 - Informacja Starosty Średzkiego o wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia dot. budowy odcinka rozdzielczej sieci wodociągowej w rejonie ul. Głównej w miejscowości Zaniemyśl, na działkach o nr ewid. 117/2, 115/52, 115/55, 115/23, 114/41. AB.6743.5.2016 - Informacja Starosty Średzkiego o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia dot. zamiaru wykonania oświetlenia ulicznego, przyłącza energetycznego w miejscowości Łękno, gmina Zaniemyśl, przy ul. Plażowej, na działkach o nr ewid.175/4 i 30/1. AB.6743.6.2016 - Informacja Starosty Średzkiego o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia dot. zamiaru wykonania oświetlenia ulicznego, przyłącza energetycznego w miejscowości Łękno, gmina Zaniemyśl, ul. Morelowa i ul. Wiśniowa, na działkach o nr ewid.149/24 i 149/34. AB.6743.13.2016 - Informacja Starosty Średzkiego o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia dot. budowy odcinka rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Winna, gmina Zaniemyśl, na działkach o nr ewid. 20, 22 i w miejscowości Bożydar, gmina Zaniemyśl, na działce onr ewid. 42/7.