Wyszukiwarka:

AB.6743.461.2015- informacja Starosty Średzkiego o wydaniu sprzeciwu do zgłoszenia
        Środa Wielkopolska, 23 grudnia 2015r.
 
Znak sprawy: AB.6743.461.2015
 
 
Informacja
 

Na podstawie art. 30 a pkt 2 z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst - Dz. U. 2013.1409 z późniejszymi zmianami) Starosta Średzki informuje, że w dniu 28 października  2015 r. wydał sprzeciw na zgłoszenie Inwestora - ASCOR Kordian Zaprzalski dot. budowy telekomunikacyjnej sieci światłowodowej FTTH w Koszutach, gm. Środa Wielkopolska na działkach o nr ewid. 114, 61, 73/26, 73/8, 171, 172/4, 170/5, 183, 178/4, 110, 295, 106/24, 106/13, 38, 101 oraz w Jarosławcu, gm. Środa Wielkopolska na działkach o nr ewid 63/1, 55/1.
 


Z up. Starosty Średzkiego
/-/ inż. Elżbieta Dolatowska-Bachorz
Kierownik Wydziału
Administracji Architektoniczno - Budowlanej
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Elżbieta Dolatowska - Bachorz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (23/12/2015 12:56:51)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (23/12/2015 12:57:07)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (08/01/2016 13:16:59)
Lista wiadomości