Wyszukiwarka:

AB.6743.383.2018 - Informacja o wpłynięciu zgłoszenia Inwestora do tut. Starostwa w dniu 21 listopada 2018 r.
Środa Wielkopolska, 23 listopada 2018 r.

Nr sprawy: AB.6743.383.2018

Informacja    

Na podstawie art. 30a ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (jednolity tekst - Dz. U. 2018.1202) Starosta Średzki informuje, że w dniu 21 listopada 2018 r. wpłynęło do Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. zgłoszenie Inwestora - Enea Oświetlenie Sp. z o.o., dot. budowy elektroenergetycznej linii oświetlenia drogowego nn 0,23/0,4 kV, na działce o nr ewid. 185/2 obręb ewid. Chocicza, jednostka ewid. Nowe Miasto nad Wartą.


Z up. Starosty Średzkiego
/-/ Elżbieta Dolatowska Bachorz
Kierownik w Wydziale Budownictwa i Dróg
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Elżbieta Dolatowska-Bachorz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (26/11/2018 14:29:01)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (26/11/2018 14:29:01)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (26/11/2018 14:29:01)
Lista wiadomości