Wyszukiwarka:

Lista wiadomości
AB.6743.386.2018 - Informacja o wpłynięciu zgłoszenia Inwestora do tut. Starostwa w dniu 21 listopada 2018 r. dot. budowy elektroenergetycznej linii oświetlenia drogowego nn 0,23/0,4 kV, na działkach o nr ewid. 65 i 218/1 obręb ewid. Boguszynek, jednostka ewid. Nowe Miasto nad Wartą. AB.6743.384.2018 - Informacja o wpłynięciu zgłoszenia Inwestora do tut. Starostwa w dniu 6 listopada 2018 r. dot. budowy elektroenergetycznej linii oświetlenia drogowego nn 0,23/0,4 kV, na działkach o nr ewid. 134/13, 134/17, 135/13, 436, 439 obręb ewid. Boguszyn, jednostka ewid. Nowe Miasto nad Wartą. AB.6743.383.2018 - Informacja o wpłynięciu zgłoszenia Inwestora do tut. Starostwa w dniu 21 listopada 2018 r. dot. budowy elektroenergetycznej linii oświetlenia drogowego nn 0,23/0,4 kV, na działce o nr ewid. 185/2 obręb ewid. Chocicza, jednostka ewid. Nowe Miasto nad Wartą. AB.6743.338.2018 - Informacja o wpłynięciu zgłoszenia Inwestora do tut. Starostwa w dniu 8 października 2018 r. dot. budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o nr ewid. na dz.1147/55 obręb ewid. Murzynowo Leśne, jednostka ewid. Krzykosy. AB.6743.368.2018- Informacja o wpłynięciu zgłoszenia Inwestora do tut. Starostwa w dniu 6 listopada 2018 r. dot. budowy sieci wodociągowej fi 110 PE w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Daliowej na działkach nr 27/28, 27/76, 27/43, 27/48 obręb ewid. Środa Wlkp., jednostka ewid. Środa Wlkp. AB.6743.349.2018 - Informacja o wpłynięciu zgłoszenia Inwestora do tut. Starostwa w dniu 17 października 2018 r. dot. budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Zwola na dz. nr ewid. 108/45, gm. Zaniemyśl. AB.6743.355.2018 - Informacja o wpłynięciu zgłoszenia Inwestora do tut. Starostwa w dniu 24 października 2018 r. dot. budowy sieci wodociągowej w m. Mączniki na dz. nr 18/74, 18/21, 18/69, 25/1, 25/2 obręb ewid. Mączniki, jednostka ewid. Środa Wielkopolska. AB.6743.336.2018 - Informacja o wpłynięciu zgłoszenia Inwestora do tut. Starostwa w dniu 4 października 2018 r. dot. budowy linii kablowej nn 0,4 kV i szafy kablowej SKV, w miejscowości Brodowo, dz. nr ewid. 188/4, 187/2, 185, 216, 217/5, 211/4, obręb ewid. Brodowo, gmina Środa Wlkp. AB.6743.335.2018 - Informacja o wpłynięciu zgłoszenia Inwestora do tut. Starostwa w dniu 4 października 2018 r. dot. budowy sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym do 1kV (oświetlenie drogowe), w miejscowości Zaniemyśl przy ul. Kochanowskiego dz. nr ewid. 179/4 i 181, obręb ewid. Zaniemyśl, gmina Zaniemyśl. AB.6743.304.2018 - Informacja o wpłynięciu zgłoszenia Inwestora do tut. Starostwa w dniu 12 września 2018 r. dot. budowy sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym do 1kV (oświetlenie drogowe), w miejscowości Polwica, dz. nr ewid. 64/25 i 35/3, obręb ewid. Polwica, gmina Zaniemyśl. AB.6743.300.2018- Informacja o wpłynięciu zgłoszenia Inwestora do tut. Starostwa w dniu 7 września 2018 r. dot. budowy oświetlenia drogowego wraz z linią napowietrzną nn- 0,4 kV, na działkach o nr ewid. 1, 39/21, 40 obręb ewid. Pięczkowo, jednostka ewid. Krzykosy. AB.6743.299.2018- Informacja o wpłynięciu zgłoszenia Inwestora do tut. Starostwa w dniu 10 września 2018 r. dot. budowy sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym do 1kV (oświetlenie drogowe), w miejscowości Jeziorskie Huby, dz. nr ewid. 153 i 401, obręb ewid. Łękno, gmina Zaniemyśl AB.6743.293.2018 Informacja o wpłynięciu zgłoszenia Inwestora do tut. Starostwa w dniu 30 sierpnia 2018 r. dot. budowy linii kablowej nn 0,4 kV i szafy kablowej SKV w miejscowości Brodowo AB.6743.274.2018 - Informacja o wpłynięciu zgłoszenia Inwestora do tut. Starostwa w dniu 14 sierpnia 2018 r. dot. budowy sieci wodociągowej w miejscowości Dominowo, dz. nr ewid. 19 i 18/95, gmina Dominowo AB.6743.271.2018 - Informacja o wpłynięciu zgłoszenia Inwestora do tut. Starostwa w dniu 10 sierpnia 2018 r. dot. budowy sieci wodociągowej w miejscowości Brodowo, dz. nr ewid. 211/4, 216 i 217/4, gmina Środa Wielkopolska. AB.6743.268.2018 - Informacja o wpłynięciu zgłoszenia Inwestora do tut. Starostwa w dniu 3 sierpnia 2018 r. dot. budowy oświetlenia solarnego na działce o nr ewid. na dz.5/4 i 5/16 obręb ewid. Zberki., jednostka ewid. Dominowo AB.6743.251.2018 - Informacja o wpłynięciu zgłoszenia Inwestora do tut. Starostwa w dniu 26 lipca 2018 r. dot. przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zakresie zmiany elewacji budynku położonego na działce o nr ewid. na dz.485/35 obręb ewid. Zaniemyśl, jednostka ewid. Zaniemyśl. AB.6743.234.2018 - Informacja o wpłynięciu zgłoszenia Inwestora do tut. Starostwa w dniu 10 lipca 2018 r. dot. budowy linii kablowych nn 0,4 kV, szafy kablowej nn 0,4kV, złączy kablowo-pomiarowych nn 0,4kV w celu: „Przyłączenia do sieci elektroenergetycznej osiedla domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej w miejscowości w Środa Wlkp. ul. Za Strzelnicą dz.nr ew. 3704, 3707" w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Za Strzelnicą na działkach nr 3668/6, 176, 3703, 3706, 3708, 3704, 3707 obręb ewid. Środa Wlkp., jednostka ewid. Środa Wlkp. AB.6743.231.2018 - Informacja o wpłynięciu zgłoszenia Inwestora do tut. Starostwa w dniu 6 lipca 2018 r. dot. budowy linii kablowych nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Za Strzelnicą na działkach nr 182/3, 183/4, 4048, 4049, 4050, 4051, 4052, 40583, 4054, 4055 (wydzielone z dz. nr 1826, 183/5, 184/9) obręb ewid. Środa Wlkp., jednostka ewid. Środa Wlkp. AB.6743.230.2018 - Informacja o wpłynięciu zgłoszenia Inwestora do tut. Starostwa w dniu 5 lipca 2018 r. dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej fi 200 w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Spokojnej na dz. nr 1131 obręb ewid. Środa Wlkp., jednostka ewid. Środa Wlkp. AB.6743.229.2018 - Informacja o wpłynięciu zgłoszenia Inwestora do tut. Starostwa w dniu 5 lipca 2018 r. dot. budowy sieci wodociągowej w m. Chwałkowo na dz. nr 118/2 i 122 obręb ewid. Chwałkowo, jednostka ewid. Środa Wielkopolska. AB.6743.202.2018 - Informacja o wpłynięciu zgłoszenia Inwestora do tut. Starostwa w dniu 12 czerwca 2018 r. dot. budowy sieci oświetlenia ulicznego w m. Czarnotki przy ulicy Czarneckiej na dz. nr 51 obręb ewid. Czarnotki, jednostka ewid. Zaniemyśl. AB.6743.201.2018 - Informacja o wpłynięciu zgłoszenia Inwestora do tut. Starostwa w dniu 12 czerwca 2018 r. dot. budowy sieci oświetlenia ulicznego w m. Lubonieczek przy ulicy Błękitnej i Złotej na dz. nr 116/3, 119/1, 120/3, 120/9, 121/6, 121/3 obręb ewid. Lubonieczek, jednostka ewid. Zaniemyśl. AB.6743.200.2018 - Informacja o wpłynięciu zgłoszenia Inwestora do tut. Starostwa w dniu 12 czerwca 2018 r. dot. budowy sieci oświetlenia ulicznego w m. Śnieciska na dz. nr 208/1 i 208/2, obręb ewid. Śnieciska , jednostka ewid. Zaniemyśl AB.6743.147.2018 - Informacja o wpłynięciu zgłoszenia Inwestora do tut. Starostwa w dniu 2 maja 2018 r. dot. budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie szeregowej w miejscowości Zaniemyśl, gmina Zaniemyśl na dz. nr ewid. 595 i 596/7. AB.6743.126.2018 - Informacja o wpłynięciu zgłoszenia Inwestora do tut. Starostwa w dniu 17 kwietnia 2018 r. dot. budowy kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewid. na dz.415, 416, 408/3, 406/2, 402, 407 obręb ewid. Środa Wlkp., jednostka ewid. Środa Wlkp. AB.6743.89.2018 - Informacja o wpłynięciu zgłoszenia Inwestora do tut. Starostwa w dniu 29 marca 2018 r. dot. budowy sieci wodociągowej w miejscowości Brodowo, dz. nr ewid. 211/4, 216 i 217/4, gmina Środa Wielkopolska. AB.6743.67.2018 - Informacja o wpłynięciu zgłoszenia Inwestora do tut. Starostwa w dniu 14 marca 2018 r. dot. przebudowy sieci elektroenergetycznej SN15kV w zakresie usunięcia kolizji odcinka linii elektroenergetycznej SN15kV napowietrznej z zagospodarowaniem nieruchomości gruntowej tzn. demontaż istniejącego odcinka linii elektroenergetycznej SN 15kV napowietrznej i budowy projektowanego odcinka linii elektroenergetycznej SN 15kV kablowej, na działkach o nr ewid. 84/4 i 89/3 obręb ewid. Garby, jednostka ewid. Krzykosy. AB.6743.55.2018 - Informacja o wpłynięciu zgłoszenia Inwestora do tut. Starostwa w dniu 8 marca 2018 r. dot. budowy elektroenergetycznej sieci oświetlenia drogowego 0,4 kV, na działkach o nr ewid. 69 i 67 m. Wiosna, obręb ewid. Miąskowo, jednostka ewid. Krzykosy. AB.6743.54.2018 - Informacja o wpłynięciu zgłoszenia Inwestora do tut. Starostwa w dniu 8 marca 2018 r. dot. budowy elektroenergetycznej sieci oświetlenia drogowego 0,4 kV, na działce o nr ewid. 345/1, obręb ewid. Murzynowo Leśne, jednostka ewid. Krzykosy. AB.6743.53.2018 - Informacja o wpłynięciu zgłoszenia Inwestora do tut. Starostwa w dniu 8 marca 2018 r. dot. budowy elektroenergetycznej sieci oświetlenia drogowego 0,4 kV, na działkach o nr ewid. 256/18 i 257 obręb ewid. Murzynowo Leśne, jednostka ewid. Krzykosy. AB.6743.52.2018 - Informacja o wpłynięciu zgłoszenia Inwestora do tut. Starostwa w dniu 8 marca 2018 r. dot. budowy elektroenergetycznej sieci oświetlenia drogowego 0,4 kV, na działkach o nr ewid. 229 i 221/1 obręb ewid. Sulęcin, jednostka ewid. Krzykosy. AB.6743.51.2018 - Informacja o wpłynięciu zgłoszenia Inwestora do tut. Starostwa w dniu 8 marca 2018 r. dot. budowy elektroenergetycznej sieci oświetlenia drogowego 0,4 kV, na działkach o nr ewid. 946/1 i 358/1 obręb ewid. Pięczkowo, jednostka ewid. Krzykosy. AB.6743.50.2018 - Informacja o wpłynięciu zgłoszenia Inwestora do tut. Starostwa w dniu 8 marca 2018 r. dot. budowy elektroenergetycznej sieci oświetlenia drogowego 0,4 kV, na działkach o nr ewid. 446 i 451/2 obręb ewid. Murzynowo Leśne, jednostka ewid. Krzykosy AB.6743.49.2018 - Informacja o wpłynięciu zgłoszenia Inwestora do tut. Starostwa w dniu 8 marca2018 r. dot. budowy elektroenergetycznej sieci oświetlenia drogowego 0,4 kV, na działce o nr ewid. 69 m. Wiosna obręb ewid. Miąskowo, jednostka ewid. Krzykosy. AB.6743.42.2018- Informacja o wpłynięciu zgłoszenia Inwestora do tut. Starostwa w dniu 6 marca 2018 r. dot. przebudowy i nadbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego na działce o nr ewid. 473/2, obręb ewid. Sulęcinek, jednostka ewid. Krzykosy.